Menu

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Belső Ellenőrzési Osztály által 2019. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címe Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa Ellenőrizendő időszak
Palota Holding Zrt. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vagyonkezelésének vizsgálata A teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg teljesítmény-ellenőrzés 2015. év július 1-től 2018. év december 31-ig, valamint 2019. év időarányos része
XV. Média Nonprofit Kft. Az XV. Média Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata Az ellenőrzés célja a jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás,·           a vagyon megóvásának és gyarapításának, az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának vizsgálata,·           valamint a gazdasági társaság működésének gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi elemzése. rendszervizsgálat 2017., 2018. év, 2019. év időarányos része
Palota-15 Nonprofit Kft. A PALOTA-15 Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek gazdaságosságának vizsgálata A teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg teljesítmény-ellenőrzés 2017., 2018. év, valamint 2019. év időarányosan
Csapi-15. Kft A CSAPI-15 Kft. 2017. évi rendszervizsgálata eredményeképpen megfogalmazott javaslatok hasznosulásának vizsgálata Az utóellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtotta végre az intézkedéseket továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent. utóellenőrzés 2017. év, 2018. év, valamint 2019. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ

Hétszinvirág Összevont Óvoda

Rákospalotai Összevont Óvoda

Újpalotai Összevont Óvoda

Az óvodák számára a jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálata A szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e. szabályszerűségi ellenőrzés 2019. év
Gazdasági Működtetési Központ A GMK karbantartási feladatainak (ezen belül a központi műhely feladatellátása és a raktárgazdálkodás) vizsgálatát A jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, az elszámolások megfelelőségének, valamint a költségvetési szerv működésének gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi elemzése. rendszerellenőrzés 2018. év, 2019. év időarányos része

Belső Ellenőrzési Osztály által 2018. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címe Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa Ellenőrizendő időszak
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről rendszervizsgálat 2016. év, 2017. év időarányos része
Egyesített Szociális Intézmény Egyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről rendszervizsgálat 2016. év, 2017. év
Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri Kabinet, Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály A civil szervezetek részére támogatások nyújtása és az azokkal történő elszámolás vizsgálata Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről rendszerellenőrzés 2017. év
Közgazdasági Főosztály Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának vizsgálata A rendszerellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a jogszabályoknak megfelelő-e az adóvégrehajtási gyakorlat, történtek-e konkrét intézkedések a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség felülvizsgálatára, növelésére rendszerellenőrzés 2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki anomáliájának vizsgálata (különös tekintettel a felhalmozási kiadásokra), valamint a Szakmai Terv elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzése Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki adatai alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások szakszerűek-e, illetve a közreműködő vállalkozó megbízási szerződései, a teljesítések és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások szabályosak-e.. pénzügyi ellenőrzés 2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ A jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálata A szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. szabályszerűségi ellenőrzés 2018. év

Belső Ellenőrzési Osztály által 2017. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címe Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa Ellenőrizendő időszak
RUP-15 Kft. A RUP-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata rendszervizsgálat 2015. év, 2016. év időarányos része
CSAPI-15 Kft. A CSAPI-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata rendszervizsgálat 2015., 2016. évek és 2017. év időarányos része
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata pénzügyi ellenőrzés 2017. év január 1 – április 30. közötti időszak
Csokonai Kulturális és Sportközpont A Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. és 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálataira készített intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzése Az ellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent. utóellenőrzés 2016. év, 2017. év időarányos része
Nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésének vizsgálata Ellenőrzés célja, hogy hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen arról, hogy a kialakított szervezeti, pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő keretet ad-e a célok megvalósulásához. Megvizsgálja, hogy mennyiben biztosítja a rendelkezésre álló források a szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, a működés, tevékenység megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a szabályozásokban foglalt előírások, a pénzügyi nyilvántartásokkal naprakészen, a követelményekhez igazodóan vezetik-e. pénzügyi ellenőrzés 2016. év, 2017. év időarányos része
Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok A vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata Ellenőrzés célja, a vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál szabályszerűségi ellenőrzés 2017. év

 

 

Belső Ellenőrzési Osztály által 2016. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység
Ellenőrzési jelentés címe
Ellenőrzés célja
Ellenőrzés típusa
Ellenőrizendő időszak
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztály
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
utóellenőrzés
2015. év
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Az Építésügyi Osztály, valamint az Igazgatási Csoport belső kontroll működtetésének vizsgálata
A belső kontroll működtetésének vizsgálata az ügyiratkezelésre és az ügyintézési határidők betartására vonatkozóan
teljesítményellenőrzés
2015. év
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ
A Gazdasági Működtetési Központ munkaügyi nyilvántartásainak vizsgálata
Munkaügyi nyilvántartások vizsgálata
teljesítményellenőrzés
2015. év, 2016. év időarányos része
Egyesített Bölcsődék
Az Egyesített Bölcsődék működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
Az Intézmény működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Polgármesteri Hivatal
A gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolás vizsgálata
A hivatali gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolásának a vizsgálata
teljesítmény ellenőrzés
2016. január 1-től
2016. június 15-ig
Óvodák
Az Óvodák belső kontrollrendszer működésének vizsgálata
Az óvodák kontrollrendszer működésének vizsgálata
rendszerellenőrzés
2015. év és 2016. év időarányos része
Csokonai KSK
A Csokonai Kulturális és Sportközpont átlagos statisztikai állományi létszámának vizsgálata
Az Intézmény átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának
vizsgálata
teljesítményvizsgálat
2015. év április – 2016. év augusztus

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás