Menu

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Belső Ellenőrzési Osztály által 2020. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címeEllenőrzés céljaEllenőrzés típusaEllenőrizendő időszak
XV. Média Nonprofit Kft.Az XV. Média Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálatának utóellenőrzéseAz ellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, arról, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtotta-e végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.utóellenőrzés2019. II félév és 2020. évben megtett intézkedések
Gazdasági Működtetési KözpontA GMK karbantartási feladatainak (ezen belül a központi műhely feladatellátása és a raktárgazdálkodás) vizsgálataA karbantartás kialakított rendszer és működése megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a rendszer pénzügyi elszámolásai, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások összhangban vannak-e az előírásokkal.rendszerellenőrzés2019. év, 2020. év időarányos része
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal külső ellenőrzések tekintetében adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti egységei, továbbá az Önkormányzat intézményei és érintett gazdasági társaságaiKülső és belső ellenőrzések nyilvántartásának vizsgálataA szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az Önkormányzat intézményeit és gazdasági társaságait érintően a külső és belső ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó feladatellátás megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok és belső előírások, a tulajdonosi rendelkezések, a nyilvántartások vezetése az előírásoknak megfelelően történik-eszabályszerűségi2019. év és 2020. év időarányos része
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda feladatellátása a szerződések kezelésének és nyilvántartásának vonatkozásában, nem vizsgálva a közbeszerzési eljárásokat, Közgazdasági Főosztály a kötelezettségvállalások nyilvántartása tekintetébenA szerződések kezelésének és nyilvántartásának ellenőrzéseA szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.szabályszerűségi2019. év és 2020. év időarányos része

Belső Ellenőrzési Osztály által 2019. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címeEllenőrzés céljaEllenőrzés típusaEllenőrizendő időszak
Palota Holding Zrt.A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vagyonkezelésének vizsgálataA teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e megteljesítmény-ellenőrzés2015. év július 1-től 2018. év december 31-ig, valamint 2019. év időarányos része
XV. Média Nonprofit Kft.Az XV. Média Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálataAz ellenőrzés célja a jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás,·           a vagyon megóvásának és gyarapításának, az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának vizsgálata,·           valamint a gazdasági társaság működésének gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi elemzése.rendszervizsgálat2017., 2018. év, 2019. év időarányos része
Palota-15 Nonprofit Kft.A PALOTA-15 Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek gazdaságosságának vizsgálataA teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e megteljesítmény-ellenőrzés2017., 2018. év, valamint 2019. év időarányosan
Csapi-15. KftA CSAPI-15 Kft. 2017. évi rendszervizsgálata eredményeképpen megfogalmazott javaslatok hasznosulásának vizsgálataAz utóellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtotta végre az intézkedéseket továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.utóellenőrzés2017. év, 2018. év, valamint 2019. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ

Hétszinvirág Összevont Óvoda

Rákospalotai Összevont Óvoda

Újpalotai Összevont Óvoda

Az óvodák számára a jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálataA szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e.szabályszerűségi ellenőrzés2019. év
Gazdasági Működtetési KözpontA GMK karbantartási feladatainak (ezen belül a központi műhely feladatellátása és a raktárgazdálkodás) vizsgálatátA jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, az elszámolások megfelelőségének, valamint a költségvetési szerv működésének gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi elemzése.rendszerellenőrzés2018. év, 2019. év időarányos része

Belső Ellenőrzési Osztály által 2018. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címeEllenőrzés céljaEllenőrzés típusaEllenőrizendő időszak
Dr. Vass László Egészségügyi IntézményDr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálataEllenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működésérőlrendszervizsgálat2016. év, 2017. év időarányos része
Egyesített Szociális IntézményEgyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálataEllenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működésérőlrendszervizsgálat2016. év, 2017. év
Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri Kabinet, Népjóléti és Intézményfelügyeleti FőosztályA civil szervezetek részére támogatások nyújtása és az azokkal történő elszámolás vizsgálataEllenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működésérőlrendszerellenőrzés2017. év
Közgazdasági FőosztályAz adók és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának vizsgálataA rendszerellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a jogszabályoknak megfelelő-e az adóvégrehajtási gyakorlat, történtek-e konkrét intézkedések a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség felülvizsgálatára, növelésérerendszerellenőrzés2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része
Dr. Vass László Egészségügyi IntézményA Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki anomáliájának vizsgálata (különös tekintettel a felhalmozási kiadásokra), valamint a Szakmai Terv elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzéseAz ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki adatai alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások szakszerűek-e, illetve a közreműködő vállalkozó megbízási szerződései, a teljesítések és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások szabályosak-e..pénzügyi ellenőrzés2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része
Gazdasági Működtetési KözpontA jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálataA szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.szabályszerűségi ellenőrzés2018. év

Belső Ellenőrzési Osztály által 2017. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címeEllenőrzés céljaEllenőrzés típusaEllenőrizendő időszak
RUP-15 Kft.A RUP-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálataA gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálatarendszervizsgálat2015. év, 2016. év időarányos része
CSAPI-15 Kft.A CSAPI-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálataA gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálatarendszervizsgálat2015., 2016. évek és 2017. év időarányos része
Népjóléti és Intézményfelügyeleti FőosztályAz ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálataAz ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálatapénzügyi ellenőrzés2017. év január 1 – április 30. közötti időszak
Csokonai Kulturális és SportközpontA Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. és 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálataira készített intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzéseAz ellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.utóellenőrzés2016. év, 2017. év időarányos része
Nemzetiségi önkormányzatokA nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésének vizsgálataEllenőrzés célja, hogy hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen arról, hogy a kialakított szervezeti, pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő keretet ad-e a célok megvalósulásához. Megvizsgálja, hogy mennyiben biztosítja a rendelkezésre álló források a szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, a működés, tevékenység megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a szabályozásokban foglalt előírások, a pénzügyi nyilvántartásokkal naprakészen, a követelményekhez igazodóan vezetik-e.pénzügyi ellenőrzés2016. év, 2017. év időarányos része
Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokA vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálataEllenőrzés célja, a vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata az intézményeknél és a gazdasági társaságoknálszabályszerűségi ellenőrzés2017. év

 

 

Belső Ellenőrzési Osztály által 2016. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység
Ellenőrzési jelentés címe
Ellenőrzés célja
Ellenőrzés típusa
Ellenőrizendő időszak
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztály
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
utóellenőrzés
2015. év
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Az Építésügyi Osztály, valamint az Igazgatási Csoport belső kontroll működtetésének vizsgálata
A belső kontroll működtetésének vizsgálata az ügyiratkezelésre és az ügyintézési határidők betartására vonatkozóan
teljesítményellenőrzés
2015. év
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ
A Gazdasági Működtetési Központ munkaügyi nyilvántartásainak vizsgálata
Munkaügyi nyilvántartások vizsgálata
teljesítményellenőrzés
2015. év, 2016. év időarányos része
Egyesített Bölcsődék
Az Egyesített Bölcsődék működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
Az Intézmény működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Polgármesteri Hivatal
A gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolás vizsgálata
A hivatali gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolásának a vizsgálata
teljesítmény ellenőrzés
2016. január 1-től
2016. június 15-ig
Óvodák
Az Óvodák belső kontrollrendszer működésének vizsgálata
Az óvodák kontrollrendszer működésének vizsgálata
rendszerellenőrzés
2015. év és 2016. év időarányos része
Csokonai KSK
A Csokonai Kulturális és Sportközpont átlagos statisztikai állományi létszámának vizsgálata
Az Intézmény átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának
vizsgálata
teljesítményvizsgálat
2015. év április – 2016. év augusztus

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás