Menu

uj A Jogi és Ügyrendi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról

Iktatószám: 67-68/2015.
Rendelettervezet szövege:

67-98_JÜB_interpelláció_vizsgálat

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

mint interpellációt vizsgáló bizottság

Ikt. sz.:                                   /2015.
Az ülés száma:            –          /2015.                                                           (Jegyzői Iroda)

Az ülés időpontja: 2015. szeptember 22.

ELŐTERJESZTÉS

a Jogi és Ügyrendi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

A Bizottság 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésén tárgyalta a Képviselő-testület által a feladatkörébe utalt, önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai összeférhetetlenségével kapcsolatos előterjesztést.A Bizottság 120/2015. (IX. 1.) számú határozatával egy kivétellel megállapította, hogy a felügyelő bizottsági tagok tevékenysége kapcsán nem áll fenn összeférhetetlenség. A Palota Holding Zrt. felügyelő bizottságának elnöke, dr. Dárdai András Ernő összeférhetetlenségét azonban – nyilatkozata hiányában – érdemben nem tudta tárgyalni. A vizsgálathoz kizárólag a Palota Holding Zrt. vezérigazgatójának (a továbbiakban: Vezérigazgató) nyilatkozata állt rendelkezésre.A Bizottság ezért 121/2015. (IX.1.) számú határozatával felkérte a Bizottság elnökét, hogy ismételt megkeresést bocsásson ki dr. Dárdai András, illetve a Vezérigazgató felé a szükséges dokumentumok becsatolására. A felhívásnak mindketten eleget tettek, a becsatolt dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik.Kérem a Tisztelt Bizottságot, vizsgálja meg a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat, szerződéseket és egyéb dokumentumokat. Megfontolásra ajánlom a korábbi bizottsági ülésen elhangzott, kapcsolódó véleményeket (jegyzői jogi álláspont, valamint dr. Dárdai András Ernő által tájékoztatásul megküldött ügyvédi kamarai levél) is az alábbiak szerint.Kétségtelen tény, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény azon kívül, hogy a 3:121. § (4) bekezdése (pontosan úgy, ahogy az korábban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 36. § (2) bekezdése) szerint a felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója, nem tartalmaz más, konkrét összeférhetetlenségi okot.Kétségtelen tény az is, hogy az ügyvédekről szóló 1998. évi 6. § (1) bekezdés f) pontja kifejezetten kiveszi, megjegyzem nem általános érvénnyel, hanem a munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságot az összeférhetetlenségi szabályok alól.

A fentiek alapján ugyan összeférhetetlenség a konkrét jogszabályhelyek alapján nem áll fenn abban az esetben, ha a cégnek szerződéssel dolgozó ügyvéd egyben a felügyelő bizottság tagja, elnöke, mindazonáltal a társasági, ezen keresztül pedig a tulajdonosi érdek sérelme felmerül ilyen jogviszony kapcsán.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében fokozottan kell érvényesülnie az átláthatóságnak. A felügyelő bizottság feladata a cég törvényes működésének, ezen belül szerződéses jogviszonyainak ellenőrzése. Jelen esetben azonban maga a felügyelő bizottsági tag (elnök) is – ügyvédi irodáján keresztül – szerződéses viszonyban áll az általa ellenőrzött céggel.

A már korábban említett és jelen előterjesztéshez csatolt kamarai állásfoglalás más nézőpontból közelíti meg az összeférhetetlenség kérdését, nevezetesen az ügyvédi tevékenység ellátása szempontjából. Az egyes tevékenységek közötti összeférhetetlenséget mindkét tevékenység nézőpontjából meg lehet vizsgálni. A kérdés elsősorban nem az, hogy az ügyvédi tevékenységgel összeférhető-e az, hogy az ügyvéd egyben betölti a társaság felügyelő bizottságának elnökének pozícióját, hanem az, hogy az Önkormányzatnak, mint a Palota Holding Zrt. tulajdonosának, illetve magának a társaságnak elfogadható-e az, hogy a felügyelő bizottság elnöke, illetve ügyvédi irodája szerződéses jogviszonyban áll a társasággal.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjen megfontolni, hogy a tulajdonosi (önkormányzati) érdekek milyen fokú sérelmével járhat az, ha az ellenőrző személy/szerv egy-egy jogviszony kapcsán ellenőrzötti pozícióban is állhat egyidejűleg.

Budapest, 2015. szeptember 15.

 1. Matlák Gábor

bizottság elnöke

 1. Témafelelős:
 2. Mellékletek:
 3. dr. Dárdai András Ernő korábbi tájékoztatása
 4. Jegyzői állásfoglalás
 5. Kitöltött adatlap
 6. Megbízási szerződés
 7. Feljegyzés
 8. Meghatalmazás
 9. Megbízási szerződés átruházása

 

 1. Jegyzői láttamozás: 2015. ……….. hó …… nap Aláírás:……………..
 2. Az előterjesztést kapják:

 

Határozati javaslat:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy

 1. megállapítja, hogy jogszabályban foglalt összeférhetetlenség dr. Dárdai András Ernő, a Palota Holding Zrt. felügyelő bizottságának elnöke esetében nem állapítható meg.
 2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – a bizottsági vizsgálat megállapításaira tekintettel – az interpelláció kivizsgálását zárja le, egyben állapítsa meg, hogy jogszabályban foglalt összeférhetetlenség az önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai esetében a vizsgálat ideje alatt nem volt megállapítható.
 3. a Képviselő-testület 287/2015. (IV.30.) ök. számú határozatának végrehajtásához szükséges vizsgálattal összefüggésben, a JÜB 121/2015. (IX.1.) számú határozatával megkért dokumentumok beérkezésére tekintettel a vizsgálatot lezárja
 4. felhívja ugyanakkor a Képviselő-testület figyelmét, hogy aggályosnak tartja a Palota Holding Zrt. és dr. Dárdai András Ernő ügyvéd között fennálló szerződéses jogviszonyt a felmerülő tulajdonosi érdeksérelemre tekintettel, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a Palota Holding Zrt.-t, illetve dr. Dárdai András Ernőt a közöttük fennálló megbízási szerződés megszüntetésére vagy dr. Dárdai András Ernő felügyelő bizottsági elnök visszahívását kezdeményezze.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2015. szeptember 25. (testületi előterjesztés benyújtására.)

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztő:
Előadó:
Beadás dátuma: 1590904252
Zárt előterjesztés

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás