Menu

2014.09.17. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 1/53-13/2014

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. október 22 (csütörtök) 05:22 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2014. szeptember 03.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

 

A „Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Érdemérem” díj ünnepélyes átadása

 

A képviselő-testületi ülés kezdete 14.00 óra

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének VI. számú módosításáról
(Ikt.sz. 1/54-219/2014. sz. anyag és Ikt.sz. 1/54-219/a 2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-219-2014.pdf, 1-54-219-a-2014.pdf (kiegészítve: 2014.09.15)

2. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 35/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/54-207/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-207-2014.pdf

3. Előterjesztés a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2014.
(….) ök. rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 1/54-208/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-208-2014.pdf

4. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról
(Ikt.sz. 1/54-209/2014. sz. anyag és Ikt.sz. 1/54-209/a 2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-209-2014.pdf, 1-54-209-a-2014.pdf (kiegészítve: 2014.09.15)

5. Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról az Állami Számvevőszék által
lefolytatott ellenőrzés során tett javaslatok alapján
(Ikt.sz. 1/54-220/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-220-2014.pdf

6. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a meghosszabbításáról és
javadalmazásáról
(Ikt.sz. 1/54-213/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-213-2014.pdf

7. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a meghosszabbításáról és
pályázat kiírásáról
(Ikt.sz. 1/54-221/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-221-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.10)

8. Előterjesztés a szabadon választható védőoltások önkormányzati támogatásáról
(Ikt.sz. 1/54-222/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-222-2014.pdf

9. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól
(Ikt.sz. 1/54-211/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-211-2014.pdf

10. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok
működtetéséről
(Ikt.sz. 1/54-214/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-214-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.09)

11. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont és a REAC Sportiskola Sportegyesület között
létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/54-223/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-223-2014.pdf

12. Előterjesztés a REAC Sportiskola Sportegyesületnek a Czabán Általános Iskola
köznevelési típusú sportiskolai feladatellátáshoz nyújtott működési támogatásáról
(Ikt.sz. 1/54-224/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-224-2014.pdf

13. Előterjesztés a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan (volt
Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási
engedélyokiratának jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/54-225/2014. sz. anyag és Ikt.sz. 1/54-225/a 2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-225-2014.pdf, 1-54-225-a-2014.pdf (kiegészítve:2014.09.15)

14. Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt
Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról
(Ikt.sz. 1/54-215/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-215-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.10)

15. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca 15. sz.
(hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról
(Ikt.sz. 1/54-226/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-226-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.09)

16. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő
vagyonkezelési szerződés előkészítéséről
(Ikt.sz. 1/54-216/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-216-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.09)

17. Előterjesztés társasházi kamerarendszer pályázati felhívás kiírására
(Ikt.sz. 1/54-210/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-210-2014.pdf

18. Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról
(Ikt.sz. 1/54-217/2014. sz. anyag és 1/54-217/a 2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-217-2014.pdf, 1-54-217-a-2014.pdf (kiegészítve: 2014.09.15)

19. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatás
átutalásáról
(Ikt.sz. 1/54-218/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-218-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.12)

Sürgősséggel érkezett:

20. Előterjesztés elektromos és közvilágítási közmű-vagyon térítésmentes átadásáról
(Ikt.sz. 1/54-230/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-230-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.09)

21. Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-232/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-232-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.09)

22. Előterjesztés „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás ismételt kiírására
(Ikt.sz. 1/54-235/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-235-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.10)

23. Előterjesztés Csokonai Művelődési Központ gazdasági vezetőjének megbízásával
kapcsolatos fenntartói egyetértésről
(Ikt.sz. 1/54-237/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-237-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.11)

24. Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról
(Ikt.sz. 1/54-238/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-54-238-2014.pdf (hozzáadva: 2014.09.12)

A Mötv. 46.§ (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján zárt ülésen tárgyalandó:

25. Előterjesztés a Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által
felajánlott 89793 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-212/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

26. Előterjesztés a “Budapest XV. Kerületi 1956. október 23. Díj” adományozására
(Ikt.sz. 1/54-227/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Sürgősséggel érkezett:

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/54-231/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás ismételt bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/54-233/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

29. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 90989 helyrajzi számú (Liva-malom) ingatlan
megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-234/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

30. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 91158/46. hrsz-ú (1157 Budapest, Zsókavár u. 41-
47. szám alatt található) ingatlan bérlő részére történő eladásáról
(Ikt.sz. 1/54-236/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek
– Tájékoztató az önkormányzati ingatlangazdálkodás körében, a 2014. évre
tervezett ingatlan elidegenítések teljesítéséről
(Ikt.sz: 1/54-228/2014. sz. anyag később kerül kiosztásra!)
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről
(Ikt.sz. 1/54-229/2014. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás