Menu

2014.09.15. | Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Ülésszám: 1/50-16/2014.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

rendkívüli ülését

2020. október 22 (csütörtök) 05:17 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2014. szeptember 09.

 

 

Tisztelettel:

Donga Árpádné s.k.
elnök

 

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról
(Ikt.sz. 1/54-209/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Aradi Gizella főosztályvezető

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének VI. számú módosításáról
(Ikt.sz. 1/54-219/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Aradi Gizella főosztályvezető

3. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca
15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról
(Ikt.sz. 1/54-226/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

4. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szóló rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő
vagyonkezelési szerződés előkészítéséről
(Ikt.sz. 1/54-216/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

5. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a
meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról
(Ikt.sz. 1/54-221/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

6. Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról
(SZCSTB ikt.sz: 1/206-256/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető
Előterjesztés letöltése: 1-206-256-2014.pdf

7. Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-232/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

8. Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról
(Ikt.sz. 1/54-217/2014. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

9. Előterjesztés a szabadon választható védőoltások önkormányzati támogatásáról
(Ikt.sz. 1/54-222/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

10. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont és a REAC Sportiskola Sportegyesület
között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/54-223/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Herczeg István osztályvezető

11. Egyebek

Zárt ülésen tárgyalandó a Mötv. 46. § (2) bek. a)-c) pontjai alapján:

12. Előterjesztés Palota önkormányzati segély iránti kérelmekről
(SZCSTB ikt.sz: 1/206-255/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

13. Előterjesztés a Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által
felajánlott 89793 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-212/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

14. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/54-231/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

15. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott –
1150 Budapest XV. ker. belterület Hrsz. 89790 alatti – ingatlan megvásárlásáról
(PJB 1/204-224/2014. iktatószámú, korábban kiosztott anyag!)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

16. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott 1150
Budapest XV. ker. belterület Hrsz. 89787 alatti – ingatlan megvásárlásáról
(PJB 1/204-225/2014. iktatószámú, korábban kiosztott anyag!)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

17. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott 1150
Budapest XV. ker. belterület Hrsz. 89789 alatti ingatlan megvásárlásáról
(PJB 1/204-226/2014. iktatószámú, korábban kiosztott anyag!)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

18. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-257/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-258/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony helyreállításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-259/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony helyreállításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-260/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-261/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-262/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-263/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-264/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-265/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-266/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-267/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-268/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti díj
módosításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-269/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlője részére történő
lakbérmérséklés megállapításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-270/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-271/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

33. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-272/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

34. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony folytatása ellenében létrejött tartási szerződéshez való hozzájárulásról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-273/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti díj
csökkentéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-274/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás ismételt bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-275/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

37. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-276/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-277/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-278/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-279/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-280/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

42. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-281/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-282/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Sürgősséggel érkezett:

44. Előterjesztés a Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által
felajánlott 89794 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-286/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

45. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 90989 helyrajzi számú (Liva-malom)
ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-234/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

46. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/54-233/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

47. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás ismételt bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-283/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

48. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-284/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

49. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos bérleti
jogviszony rendezéséről
(SZCSTB ikt.sz. 1/206-285/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

50. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 91158/46. hrsz-ú (1157 Budapest, Zsókavár
u. 41-47. szám alatt található) ingatlan bérlő részére történő eladásáról
(Ikt.sz. 1/54-236/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás