Menu

2014.09.15. | Pénzügyi és Jogi Bizottság

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke

Ülésszám: PJB 49-16/2014.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Pénzügyi és Jogi Bizottság

ülését

2020. október 22 (csütörtök) 05:52 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2014. szeptember 10.

Tisztelettel:

dr. Balázs Zoltán s.k.
elnök

 

Javaslat a napirendre:

Nyilvános ülés

1. Előterjesztés a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
…/2014. (….) ök. rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 1/54-208/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Nábrádi Pálné osztályvezető

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének VI. számú módosításáról
(Ikt.sz. 1/54-219/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella főosztályvezető

3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról
(Ikt.sz. 1/54-209/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella főosztályvezető

4. Előterjesztés elektromos és közvilágítási közmű-vagyon térítésmentes átadásáról
(Ikt.sz. 1/54-230/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Németh Tibor főosztályvezető

5. Előterjesztés „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás ismételt kiírására
(Ikt.sz. 1/54-235/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Németh Tibor főosztályvezető

6. Előterjesztés a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan
(volt Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási
engedélyokiratának jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/54-225/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Sipos Gábor főépítész

7. Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére
a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról
(Ikt.sz. 1/54-215/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Sipos Gábor főépítész

8. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca
15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról
(Ikt.sz. 1/54-226/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Sipos Gábor főépítész

9. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól
(Ikt.sz. 1/54-211/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

10. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági
táborok működtetéséről
(Ikt.sz. 1/54-214/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

11. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont és a REAC Sportiskola Sportegyesület
között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/54-223/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

12. Előterjesztés a REAC Sportiskola Sportegyesületnek a Czabán Általános Iskola
köznevelési típusú sportiskolai feladatellátáshoz nyújtott működési
támogatásáról
(Ikt.sz. 1/54-224/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

13. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó
támogatás átutalásáról
(Ikt.sz. 1/54-218/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

14. Előterjesztés Csokonai Művelődési Központ gazdasági vezetőjének megbízásával
kapcsolatos fenntartói egyetértésről
(Ikt.sz. 1/54-237/2014. sz. anyag) „SŰRGŐSSÉGGEL!”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

15. Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról
(Ikt.sz. 1/54-238/2014. sz. anyag) „SŰRGŐSSÉGGEL!”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

16. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 35/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/54-207/2014. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Trinn Miklós osztályvezető

17. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szóló rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő
vagyonkezelési szerződés előkészítéséről
(Ikt.sz. 1/54-216/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Trinn Miklós osztályvezető

18. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Nyírpalota út 24. szám alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiség („Printy – Ink Kft. részére történő) bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/204-228/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető
Előterjesztés letöltése: 1-204-228-2014.pdf

19. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Tarpai tér 1. szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség (Református Missziói Központ, részére raktár céljára történő)
bérbeadásáról
(Ikt.sz. 1/204-229/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető
Előterjesztés letöltése: 1-204-229-2014.pdf

20. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Rákos út 185/A. szám alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiség (Tupirka Kft.) bérleti díj csökkentése
(Ikt.sz. 1/204-230/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető
Előterjesztés letöltése: 1-204-230-2014.pdf

21. Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról az Állami Számvevőszék által
lefolytatott ellenőrzés során tett javaslatok alapján
(Ikt.sz. 1/54-220/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

22. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a
meghosszabbításáról és javadalmazásáról
(Ikt.sz. 1/54-213/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

23. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a
meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról
(Ikt.sz. 1/54-221/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

24. Előterjesztés társasházi kamerarendszer pályázati felhívás kiírására
(Ikt.sz. 1/54-210/2014. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

25. Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról
(Ikt.sz. 1/54-217/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

26. Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/204-227/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető
Előterjesztés letöltése: 1-204-227-2014.pdf

27. Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-232/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

28. Előterjesztés a Pénzügyi és Jogi Bizottság részére a képviselők és bizottsági tagok
2014. június, július és augusztus havi döntéshozatalban történő részvételéről
(Ikt. sz.: 204-232/2014. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök

A Mötv. 46.§ (2) bekezdés a)-c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó

29. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott –
1150 Budapest XV. ker. belterület Hrsz 89790 alatti – ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/204-224/2014. számú anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

30. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott 1150
Budapest XV. ker. belterület Hrsz 89787 alatti – ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/204-225/2014. számú anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

31. Előterjesztés a Budapest Óvárosi Református Egyházközség által felajánlott 1150
Budapest XV. ker. belterület Hrsz 89789 alatti ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/204-226/2014. számú anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

32. Előterjesztés a Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által
felajánlott 89793 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-212/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

33. Előterjesztés a Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által
felajánlott 89794 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/204-231/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

34. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 90989 helyrajzi számú (Liva-malom)
ingatlan megvásárlásáról
(Ikt.sz. 1/54-234/2014. sz. anyag
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

35. Előterjesztés a “Budapest XV. Kerületi 1956. október 23. Díj” adományozására
(Ikt.sz. 1/54-227/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

36. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 91158/46. hrsz-ú (1157 Budapest, Zsókavár
u. 41-47. szám alatt található) ingatlan bérlő részére történő eladásáról
(Ikt.sz. 1/54-227/2014. sz. anyag) „SŰRGŐSSÉGGEL”
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Egyebek

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás