Menu

2013.03.27. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 1/59-7/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. augusztus 14 (péntek) 21:32 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2013. március 14.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

„Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím ünnepélyes átadása

A képviselő-testületi ülés kezdete 14.00 óra

Interpelláció
A nyitott kapuk még mindig zárva vannak! (Ikt.sz: 1/79-92/2013. sz. anyag)
– Előadó: Tóth Imre képviselő
Interpelláció letöltése: 1-79-92-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.26)
– Válasz interpellációra (Ikt.sz: 1/79-92/a/2013. sz. anyag)
Előadó: László Tamás polgármester
Válasz letöltése: 1-79-92-a-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.26)

J a v a s l a t    a    n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök
átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-65/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-65-2013.pdf, 1-79-65-a-2013.pdf, 1-79-65-b-2013.pdf,
1-79-65-c-2013.pdf (kiegészítve: 2013.03.25)

2. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 1/79-66/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-66-2013.pdf, 1-79-66-a-2013.pdf, 1-79-66-b-2013.pdf
(kiegészítve: 2013.03.21)

3. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 40/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-67/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-67-2013.pdf

4. Előterjesztés az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV.12.)
ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-68/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-68-2013.pdf

5. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet
módosításáról
(Ikt.sz: 1/79-69/2013.) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-69-2013.pdf

6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló
41/2003. (XII.8.) ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-70/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-70-2013.pdf

7. Előterjesztés az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői körzet megszüntetéséről és a
háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2006. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-71/2013. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-71-2013.pdf

8. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2013-2017 évi szakmai programjára,
beszámoló a 2012. évi fejlesztési program végrehajtásáról
(Ikt.sz. 1/79-72/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-72-2013-1.pdf, 1-79-72-2013-2.pdf

9. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Térítési Szabályzatának jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/79-73/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-73-2013.pdf

10. Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház jelenlegi helyén a szolgáltatás minőségének
javításáról
(Ikt.sz. 1/79-74/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-74-2013.zip

11. Előterjesztés a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő, a Deák utcai felnőtt háziorvosi
rendelők áthelyezéséről, illetve összevonásáról, valamint a Kossuth utcai felnőtt
háziorvosi rendelő jelenlegi helyén történő felújításáról vagy áthelyezéséről
(Ikt.sz. 1/79-75/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-75-2013.zip

12. Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év előkészítéséről
(Ikt.sz. 1/79-76/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-76-2013.pdf

13. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó
sportkoncepció 2013-2014. évi végrehajtására készült Intézkedési Tervről
(Ikt.sz. 1/79-77/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-77-2013.pdf

14. Előterjesztés a XV. kerületi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési
megállapodásának felülvizsgálatáról
(Ikt.sz. 1/79-78/2013. sz. anyag, a mellékletek később kerülnek kiosztásra!)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-78-2013.pdf, 1-79-78-a-2013-1.pdf, 1-79-78-a-2013-2.pdf,
1-79-78-a-2013-3.pdf (kiegészítve: 2013.03.22)

15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása tárgyában
(Ikt.sz. 1/79-81/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-81-2013.pdf

16. Előterjesztés az engedélyokiratok jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 1/79-82/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-82-2013.pdf

Sürgősséggel érkezett:

17. Előterjesztés önrész biztosítása a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése”
projekt keretében a kerületben megvalósítandó közcsatornák építéséhez
(Ikt.sz. 1/79-91/2013. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 1-79-91-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.22)

A Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó

18. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, valamint Alapító
Okirata módosításáról
(Ikt.sz. 1/79-79/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről
(Ikt.sz. 1/79-83/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-83-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.26)
– Tájékoztató az átruházott közútkezelői feladatkörrel kapcsolatosan
(Ikt.sz. 1/79-84/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-84-2013.pdf
– Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság 2012. évi tevékenységéről
(Ikt.sz. 1/79-85/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-85-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.26)
– Tájékoztató az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva” című KEOP-2012-5.5.0 kódszámú pályázatokról
(Ikt.sz. 1/79-86/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-86-2013.pdf
– Tájékoztató a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi előzetes
mérlegének bemutatásáról
(Ikt.sz. 1/79-87/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-87-2013.pdf
– Tájékoztató Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota –Pestújhely-Újpalota
Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről
(Ikt.sz. 1/79-88 /2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-88-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.21)
– Tájékoztató a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól
(Ikt.sz. 1/79-89/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-89-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.21)
– Tájékoztató a RUP-15 Városfejlesztési Kft. kezelésében lévő pályázatokról
(Ikt.sz. 1/79-90/2013. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 1-79-90-2013.pdf (hozzáadva: 2013.03.26)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás