Menu

2012.12.19. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-29/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

rendkívüli ülését

2020. augusztus 14 (péntek) 21:56 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. december 11.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-397-2012.pdf

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb
juttatásokról, támogatásokról szóló rendeletének módosításáról
(Ikt.sz: 117-399/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-399-2012.pdf

3. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.)ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-400/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-400-2012.pdf, 117-400-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.12.)

4. Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló
4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-401/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester „R”
Előterjesztés letöltése: 117-401-2012.pdf, 117-401-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.14.)

5. Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható
támogatásokról szóló 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-402/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-402-2012.pdf

6. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások
lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI.28.) sz.
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
(Ikt.sz: 117-403/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-403-2012.pdf

7. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló
Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) sz.
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
(Ikt.sz: 117-404/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-404-2012.pdf

8. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi átmeneti
gazdálkodásáról
(Ikt.sz: 117-405/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-405-2012.pdf

9. Előterjesztés a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes
kérdésekről
(Ikt.sz: 117-406/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-406-2012.pdf, 117-406-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.18.)

10. Előterjesztés a 2012-es „MIÉNK A … TÉR!” pályázatra érkezett, a Bp. XV. Vácrátót
térre vonatkozó, a Tegyünk Együtt Rákospalota-Kertvárosért Közhasznú Egyesület
által benyújtott pályamű megvalósítási határidejének meghosszabbításáról
(Ikt.sz: 117-407/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-407-2012.pdf

11. Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági
Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és
kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára
(Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-409-2012-1.pdf, 117-409-2012-2.pdf (kiegészítve: 2012.12.15.)

12. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének XI. sz. módosításáról
(Ikt.sz: 117-410/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-410-2012-1.pdf, 117-410-2012-2.pdf, 117-410-a-2012.pdf,
117-410-b-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.18.)

13. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-411/2012. sz. anyag, mely a meghívóval egyidejűleg kerül megküldésre!)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-411-2012.pdf, 117-411-a-2012.pdf, 117-411-b-2012.pdf
(kiegészítve: 2012.12.15.)

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni
helyzetéről, valamint a 2012. évi üzleti tervének időarányos teljesítéséről
(Ikt.sz: 117-412/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-412-2012.pdf

15. Előterjesztés a lakásgazdálkodás elmúlt két éves gyakorlatáról
(Ikt.sz: 117-413/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-413-2012.pdf

16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, rossz műszaki állapotban lévő lakások
állományból törléséről, valamint bontásra történő kijelöléséről
(Ikt.sz: 117-414/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-414-2012.pdf

17. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről
(Ikt.sz: 117-415/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-415-2012.pdf

18. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat középtávú közművelődési,
közösségfejlesztési koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-416/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-416-2012.pdf

19. Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról
(Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-417-2012.pdf

20. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény térítési díjszabályzatának módosításáról
(Ikt.sz: 117-418/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-418-2012.pdf

21. Előterjesztés új háziorvosi feladat-ellátási szerződésről
(Ikt.sz: 117-419/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-419-2012.pdf, 117-419-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.18.)

22. Előterjesztés a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő, a Deák utcai és Kossuth utcai
felnőtt háziorvosi rendelők felújításáról,áthelyezéséről
(Ikt.sz: 117-420/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-420-2012.pdf

23. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
(Ikt.sz: 117-422/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-422-2012-1.pdf, 117-422-2012-2.pdf, 117-422-a-2012.pdf
(kiegészítve: 2012.12.18.)

24. Előterjesztés a 1016/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat teljesítése érdekében a Károly
Róbert Általános Iskola főzőkonyhája 500 adagról 1500 adag kapacitásra való
felfejlesztése tárgyában nyílt tervezési pályázat kiírására
(Ikt.sz: 117-423/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-423-2012.pdf

25. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
(Ikt.sz: 117-424/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-424-2012.pdf, 117-424-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.18.)

26. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ által készített Energiagazdálkodási
Koncepcióról
(Ikt.sz: 117-425/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-425-2012-1.pdf, 117-425-2012-2.pdf

27. Előterjesztés műfüves pályák műszaki karbantartás technológiájáról és költségeiről
(Ikt.sz: 117-426/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-426-2012.pdf, 117-426-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.12.)

28. Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII.
8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról
(Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-427-2012.pdf, 117-427-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.12.15.)

29. Előterjesztés a Páskomliget utca- Nyírpalota út – Szentmihályi út – Bánkút utca által
határolt terület kerületi szabályozási tervének indításáról
(Ikt.sz: 117-428/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-428-2012.pdf

30. Előterjesztés a Felsőkert utca – a 88864/5 hrsz-ú ingatlan keleti határa – Csömöri patak
(91177 hrsz) – Károlyi Sándor utca által határolt terület szabályozási tervének
indításáról
(Ikt.sz: 117-429/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-429-2012.pdf

Sürgősséggel érkezett:

31. Előterjesztés a Palota Röplabda Sport Club ügyében
(Ikt.sz: 117-436/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-436-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.12.)

32. Előterjesztés a Szabó Miklós Alapítvány számára támogatás nyújtásáról, az alapítvány
számára biztosított támogatás átutalásáról
(Ikt.sz: 117-437/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-437-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.12.)

33. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Közrend- és Vagyonvédelmi
Közalapítvány részére pénzügyi támogatás kifizetéséről
(Ikt.sz: 117-438/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-438-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.14.)

34. Előterjesztés a XV. kerület Zsókavár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő fogászati
röntgen helyisége átalakítási munkáinak jóváhagyásáról
(Ikt.sz: 117-439/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-439-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.14.)

35. Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámon kiírt pályázaton történő induláshoz
szükséges előkészítési költségek biztosításáról
(Ikt.sz: 117-440/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-440-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.15.)

36. Előterjesztés a RUP Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. pénzügyi
helyzetének a rendezéséről
(Ikt.sz: 117-441/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-441-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.15.)

37. Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék megbízott igazgató-helyettesének határozott idejű
vezetői megbízásáról
(Ikt.sz: 117-442/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-442-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.15.)

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó!

38. Előterjesztés „Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozására
(Ikt.sz: 117-430/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek:
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok
helyzetéről
(Ikt.sz: 117-431/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-431-2012.pdf (hozzáadva: 2012.12.18.)

– Tájékoztató az érettségi és szakmai vizsgákról
(Ikt.sz: 117-432/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-432-2012.pdf

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás