Menu

2012.11.28. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-27/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. augusztus 13 (csütörtök) 06:58 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. november 14.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítására
(Ikt.sz: 117-367/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: Szilvágyi László képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-367-2012.pdf, 117-367-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.11.23.)

2. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról
szóló 1/2004. (I.30.) ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-365/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: Szilvágyi László képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-365-2012.pdf

3. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-366/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-366-2012.pdf

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartózó gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítési díjairól
szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-392/2012. sz. anyag)  „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-392-2012.pdf, 117-392-2012-1.doc, 117-392-2012-2.xls
(kiegészítve: 2012.11.20.)

5. Előterjesztés a Sztárai tér és környezete fejlesztésével kapcsolatosan készített
fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján javasolt fejlesztési irányokra
(Ikt.sz: 117-369/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-369-2012.pdf, 117-369-2012.zip

6. Előterjesztés Társulási Megállapodás módosításáról
(Ikt.sz: 117-370/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-370-2012.pdf

7. Előterjesztés a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Működtetési Központhoz
rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos
előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről
(Ikt.sz: 117-380/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-380-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.26.)

8. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének X. sz. módosításáról
(Ikt.sz: 117-381/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-381-2012-1.pdf, 117-381-2012-2.pdf, 117-381-2012-3.pdf,
117-381-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.11.20.)

9. Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló
21/1995.(XII.19.) ök. rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-368/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-368-2012.pdf

10. Előterjesztés a helyi adók bevezetésével összefüggő előzetes beleegyezés megadásáról
(Ikt.sz: 117-372/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-372-2012.pdf

11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal átszervezésére
(Ikt.sz: 117-375/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-375-2012.pdf

12. Előterjesztés az Ingatlan-gazdálkodási Programról
(Ikt.sz: 117-387/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-387-2012.pdf

13. Előterjesztés a megszűnő Károly Róbert Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
záró beszámolójáról
(Ikt.sz: 117-371/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-371-2012-1.pdf, 117-371-2012-2.pdf, 117-371-2012-3.pdf,
117-371-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.11.20.)

14. Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásával kapcsolatos
oktatásszervezési intézkedésekről
(Ikt.sz: 117-386/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-386-2012.pdf, 117-386-2012-1-10.pdf,
117-386-2012-11-15.pdf, 117-386-2012-16-20.pdf, 117-386-2012-21-27.pdf

15. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról
(Ikt.sz: 117-373/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-373-2012.pdf

16. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarország
Régiójával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
(Ikt.sz: 117-374/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-374-2012.pdf

17. Előterjesztés a XV. kerületi Idősek Klubjai működtetésének megújításáról, és a
demens nappali ellátás megszervezéséről
(Ikt.sz: 117-388/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-388-2012.pdf, 117-388-2012.zip

18. Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház új helyen történő kialakításáról és jelenlegi
helyén a szolgáltatás minőségének javításáról
(Ikt.sz: 117-389/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-389-2012.pdf, 117-389-2012.zip

19. Előterjesztés sportszervezet elszámolásáról és támogatásáról
(Ikt.sz: 117-376/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-376-2012.pdf

20. Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
(Ikt.sz: 117-384/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-384-2012.pdf, 117-384-a-2012.xls, 117-384-b-2012.pdf
(kiegészítve: 2012.11.27.)

21. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére új székhely és stúdió kialakításáról
(Ikt.sz: 117-377/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-377-2012.pdf

22. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott,
Károlyi Sándor utca – Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi
támogatásról
(Ikt.sz: 117-378/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-378-2012.pdf

23. Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna vízgyűjtő területének
hasznosításáról szóló szakértői dokumentáció készítésére (Ikt.sz: 117-383/2012. sz.
anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-383-2012.pdf

Sürgősséggel érkezett:

24. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ alapító okiratának módosításáról
(Ikt.sz: 117-393/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-393-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.19.)

24. Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról
(Ikt.sz: 117-394/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-394-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.20.)

25. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának előkészítésére
(Ikt.sz: 117-395/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-395-2012.pdf, 117-395-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.11.28.)

Egyebek:

– Tájékoztató a zajvédelem helyi szabályozásának jogi lehetőségeiről (Ikt.sz: 117-
379/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-379-2012.pdf
– Tájékoztató a Budapest Főváros Kormányhivatalával megkötött
megállapodásról, valamint a járási hivatali munkavégzésre való felkészülés
helyzetéről (Ikt.sz: 117-390/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-390-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.26.)
– Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, Zsókavár III. ütemet
érintő együttműködési megállapodásról (Ikt.sz: 117-391/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-391-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.26.)
– Tájékoztató a lakásgazdálkodás elmúlt két éves gyakorlatáról (Ikt.sz: 117-
385/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-385-2012.pdf
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről (Ikt.sz: 117-382/2012. sz. anyag) (később kerül
kiosztásra!)
– Tájékoztató letöltése: 117-382-2012.pdf (hozzáadva: 2012.11.27.)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás