Menu

2012.09.26. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-23/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

rendkívüli ülését

2020. augusztus 14 (péntek) 21:46 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. szeptember 13.

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

A „Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Érdemérem” díj ünnepélyes átadása

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök
megállapításáról szóló 27/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet és a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Ikt.sz: 117-294/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-294-2012.pdf

2. Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Ikt.sz: 117-295/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-295-2012.pdf

3. Előterjesztés a kerületi értékvédelmi rendelet jóváhagyására
(Ikt.sz: 117-296/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-296-2012-1.pdf, 117-296-2012-2.pdf

4. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ hatáskörébe tartozó önkormányzati
intézmények beszerzései és közbeszerzései helyben központosítva történő
szabályozásáról
(Ikt.sz: 117-297/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-297-2012.pdf

5. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási évkezdésről
(Ikt.sz: 117-298/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-298-2012.pdf, 117-298-2012-1.zip (kiegészítve: 2012.09.18)

6. Előterjesztés műjégpályák létesítéséről
(Ikt.sz: 117-299/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-299-2012.pdf, 117-299-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.09.19)

7. Előterjesztés a pestújhelyi helytörténeti fasor terveiről és kivitelezéséről
(Ikt.sz: 117-300/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-300-2012.pdf

8. Előterjesztés az egyes önkormányzati tulajdonban lévő lakások távhőszolgáltatási díj
tartozásának rendezéséről
(Ikt.sz: 117-301/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-301-2012.pdf

9. Előterjesztés az Újpalotai piac és környéke fejlesztési koncepcióterv I. ütemében
szereplő feladatok végrehajtásáról
(Ikt.sz: 117-302/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-302-2012.pdf

10. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
VIII. sz. módosításáról
(Ikt.sz: 117-303/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-303-2012-1.pdf, 117-303-2012-2.pdf, 117-303-2012-3.pdf,
117-303-b-2012.pdf, 117-303-c-2012.pdf (kiegészítve: 2012.09.24)

11. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I-VI. havi végrehajtásáról
(Ikt.sz: 117-304/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-304-2012-1.pdf, 117-304-2012-2.pdf, 117-304-2012-3.pdf
(hozzáadva: 2012.09.17)

12. Előterjesztés pedagógusok akkreditált képzésének támogatási keretéről
(Ikt.sz: 117-323/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: Szilvágyi László képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-323-2012.pdf

13. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének kinevezésére
(Ikt.sz: 117-305/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-305-2012-1.pdf, 117-305-2012-2.pdf

14. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
(Ikt.sz: 117-306/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-306-2012.pdf

15. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
(Ikt.sz: 117-307/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-307-2012.pdf

16. Előterjesztés a GMK Alapító Okiratának módosításáról
(Ikt.sz: 117-308/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-308-2012.pdf

17. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és az egyes intézmények között
létrejött munkamegosztási megállapodások módosításáról
(Ikt.sz: 117-309/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-309-2012-1.pdf, 117-309-2012-2.pdf

18. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota – Újpalota – Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaságnál a könyvvizsgálói feladatot ellátó társaság újraválasztásáról
(Ikt.sz: 117-310/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-310-2012.pdf

19. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének a megválasztásáról és
Alapító Okirata módosításáról
(Ikt.sz: 117-311/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-311-2012.pdf

20. Előterjesztés a rákospalotai háziorvosi hálózat (a Sződliget utcai gyermekorvosi, a
Deák utcai és Kossuth utcai felnőtt háziorvosi rendelők) összevonásáról
(Ikt.sz: 117-312/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-312-2012.pdf

21. Előterjesztés a kerületi háziorvosok online hozzáférésének biztosítására a
szakrendelőben üzemelő egészségügyi alkalmazásokhoz
(Ikt.sz: 117-313/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-313-2012.pdf

22. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Térítési Szabályzatának jóváhagyásáról
(Ikt.sz: 117-314/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-314-2012.pdf

23. Előterjesztés a 71-es vasútvonal és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv
tervezetéről és a szükségessé vált keretövezet módosítás kezdeményezéséről
(Ikt.sz: 117-315/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-315-2012.pdf, 117-315-2012-I.pdf, 117-315-2012-II.pdf,
117-315-2012-1.pdf, 117-315-2012-2.pdf, 117-315-2012-3.pdf, 117-315-2012-4.pdf,
117-315-2012-5.pdf, 117-315-2012-6.pdf

24. Előterjesztés a Bányász parkba telepítendő sport- és rendezvényközpont részletes
programtervére
(Ikt.sz: 117-316/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-316-2012.pdf

25. Előterjesztés a „Tiszta porta, virágos kert” mozgalom 2012. évi pályázat elbírálásáról
(Ikt.sz: 117-317/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-317-2012.pdf

SÜRGŐSSÉGGEL !

26. Előterjesztés a védelemre javasolt utcanevekről
(Ikt.sz: 117-324/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-324-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.19)

27. Előterjesztés a Bp. XV. ker. Zsókavár u. 24- 26-28. sz. alatti társasház 91158/97/A/75
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú albetétjét érintő, használati jogra vonatkozó
megállapodás módosításáról
(Ikt.sz: 117-325/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-325-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.20)

28. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat és a RUP-15 Városfejlesztési Kft. között a
Zsókavár II. ütemű fejlesztését célzó, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 kódszámú
pályázat kapcsán megkötött projektmenedzsmenti szerződés II. számú módosítása
tárgyában
(Ikt.sz: 117-328/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-328-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.21)

29. Előterjesztés a Zsókavár III. ütemű fejlesztését célzó, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon
kiírt pályázat benyújtásához szükséges Bp. XV. kerület Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának, a Zsókavár utcai Akcióterületi Tervnek és a projekt adatlapnak az
elfogadása tárgyában
(Ikt.sz: 117-327/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-327-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.21)

30. Előterjesztés a Zsókavár III. ütemű fejlesztését célzó, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon
kiírt pályázati részvétel érdekében a XV. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi
Önkormányzat között megkötendő együttműködési megállapodás tárgyában
(Ikt.sz: 117-326/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-326-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.21)

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó!

31. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont igazgatójának (magasabb vezető)
megbízásáról
(Ikt.sz: 117-318/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

32. Előterjesztés átmeneti segélyt elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezésről
(Ikt.sz: 117-319/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek:

– Tájékoztató a Zsókavár 2., 4., 6. sz. alatti épületek fogadószintjeinek és a
köröttük lévő közterületek fejlesztésére elkészített fejlesztés-gazdaságossági
elemzés társasházi modelljének az érintett társasházak közös képviselőivel
történt megismertetéséről
(Ikt.sz: 117-320/2011. sz. anyag)
Előterjesztés letöltése: 117-320-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.20)
– Tájékoztató az Istvántelki vasútállomás környezetére tervezett közösségi,
kerületfejlesztési beruházások megvalósíthatósága érdekében folytatott
tárgyalások eredményéről
(Ikt.sz: 117-321/2011. sz. anyag) (később kerül kiosztásra!
Előterjesztés letöltése: 117-321-2012.pdf (hozzáadva: 2012.09.20)
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről
(Ikt.sz: 117-322/2011. sz. anyag) (később kerül kiosztásra!)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás