Menu

2012.06.27. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-17/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. augusztus 13 (csütörtök) 07:03 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. június 15.

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

Interpelláció

 •  „Kérdések a Palota Holding 2011. évi vezetésével kapcsolatban, avagy az ismerősök
  hibáiért senki sem felelős?”
  (Ikt.sz. 117-233/2012. sz. anyag)
  Előadó: Szilvágyi László képviselő
  Válasz az interpellációra (Ikt.sz. 117-233/a/2012. sz. anyag)
  Előadó: László Tamás polgármester
  Interpelláció és válasz letöltése: 117-233-2012.pdf

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-247/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-247-2012.pdf

2. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet
módosításáról
(Ikt.sz: 117-204/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-204-2012.pdf, 117-204-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.19)

3. Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosítására
(Ikt.sz: 117-243/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-243-2012.pdf

4. Előterjesztés a 2012. évi tankönyv, füzet- és tanszercsomag önkormányzati
támogatásáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-
205/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-205-2012.pdf

5. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítésével kapcsolatos további
feladatokról
(Ikt.sz: 117-230/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-230-2012.pdf

6. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének V. sz. módosításáról
(Ikt.sz: 117-253/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-253-a-2012.pdf, 117-253-2012-1.pdf, 117-253-2012-2.pdf,
117-253-2012-3.pdf (kiegészítve: 2012.06.27)

7. Előterjesztés a XV. kerület Középtávú Közművelődési Koncepció vitaanyagáról
(Ikt.sz: 117-238/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-238-2012.pdf

8. Elterjesztés a XV. kerület Középtávú Közterület-fejlesztési Koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-237/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-237-2012.pdf

9. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-256/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-256-2012.pdf, 117-256-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.27)

10. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjára
(Ikt.sz: 117-208/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-208-2012.pdf, 117-208-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.20)

11. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény egyes intézményeinek hatékonyság
növelése érdekében kidolgozott javaslatairól, intézkedéseiről, továbbá a középtávú
szociális intézményfejlesztési koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-236/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-236-2012.pdf

12. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény vezetőjének kinevezésére
(Ikt.sz: 117-239/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-239-2012.pdf, 117-239-a-2012.pdf, 117-239-b-2012.pdf,
117-239-c-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.26)

13. Előterjesztés intézményvezetői megbízásokról
(Ikt.sz: 117-226/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-226-2012-1.pdf, 117-226-2012-2.pdf

14. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont igazgatójának (magasabb vezető)
megbízásáról
(Ikt.sz: 117-234/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-234-2012.pdf

15. Előterjesztés a Palota Holding Zrt rendszervizsgálatáról készült belső ellenőri
jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására kiadott intézkedési terv végrehajtásáról
(Ikt.sz: 117-240/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-240-2012.pdf

16. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetéséből
nyújtott támogatás feltételeiről és a támogatások elszámolási szabályairól
(Ikt.sz: 117-242/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-242-2012.pdf, 117-242-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.26)

17. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont teljes körű, továbbá az önkormányzat
valamennyi sport célú előirányzat felhasználásának átvilágításáról
(Ikt.sz: 117-228/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-228-2012.pdf

18. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2011. évi elszámolásáról
(Ikt.sz: 117-232/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-232-2012-1.pdf, 117-232-2012-2.pdf

19. Előterjesztés a 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés
jóváhagyására
(Ikt.sz: 117-206/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-206-2012.pdf

20. Előterjesztés „Kisváros a nagyvárosban” – Az egészséges közétkeztetés
mintaprogramja célkitűzéseinek és részletes programtervének végrehajtásáról
(Ikt.sz: 117-219/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-219-2012.pdf

21. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő megállapodás
elfogadására
(Ikt.sz: 117-209/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-209-2012.pdf

22. Előterjesztés a kerületben működő polgárőr szervezetekről, valamint a velük
korábban megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
(Ikt.sz: 117-223/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-223-2012.pdf

23. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok
vezetői számára a 2011. évi prémium kifizetésének engedélyezéséről
(Ikt.sz: 117-248/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-248-2012.pdf

24. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-241/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-241-2012.pdf, 117-241-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.27)

25. Előterjesztés a XV. kerületi – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő haszonkölcsön szerződésről
(Ikt.sz: 117-210/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-210-2012.pdf

26. Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság névváltoztatásáról
törzstőke – emeléséről, valamint Alapító Okiratának a módosításáról
(Ikt.sz: 117-249/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-249-2012.pdf

27. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
(Ikt.sz: 117-222/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-222-2012.pdf

28. Előterjesztés a Gazdasági, Működtetési Központ és egyes intézmények között létrejövő
munkamegosztási megállapodások jóváhagyására
(Ikt.sz: 117-251/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-251-2012-1.pdf, 117-251-2012-2.pdf, 117-251-2012-3.pdf,
117-251-2012-4.pdf, 117-251-2012-5.pdf, 117-251-2012-6.pdf, 117-251-a-2012-1.pdf ,
117-251-a-2012-2.pdf (kiegészítve: 2012.06.27)

29. Előterjesztés a Bp., XV. kerület Ady Endre u. 31-33. szám alatti iskolaépület
átépítésének lebonyolításáról
(Ikt.sz: 117-218/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-218-2012.pdf

30. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórházban a XV. kerület céljainak meghatározásáról,
hasznosítási programjáról
(Ikt.sz: 117-207/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-207-2012.pdf

31. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88382 és a 88377/1 helyrajzi számú közterületek
nevének megváltoztatására
(Ikt.sz: 117-224/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-224-2012.pdf, 117-224-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.21)

32. Előterjesztés Kőrakás parki parkolóról
(Ikt.sz: 117-231/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-231-2012.pdf

33. Előterjesztés a testvérvárosi kapcsolatok újjáalakításról
(Ikt.sz: 117-220/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-220-2012.pdf

34. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervére
(Ikt.sz: 117-221/2012. sz.Banyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-221-2012.pdf, 117-221-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.25)

35. Előterjesztés a „Szembenézés és Irányváltás Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Gazdasági–Társadalmi Programja 2010-2014” címmel előterjesztett
gazdasági program évenkénti felülvizsgálatáról és időarányos teljesítéséről
(Ikt.sz: 117-252/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-252-2012.pdf

36. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
(Ikt.sz: 117-225/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző
Előterjesztés letöltése: 117-225-2012.pdf

37. Előterjesztés a „Tiszta porta, virágos kert” mozgalom 2012. évi pályázati kiírásáról
(Ikt.sz: 117-244/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-244-2012.pdf, 117-244-a-2012.pdf (kiegészítve: 2012.06.20)

38. Előterjesztés folyószámla-hitelkeret szerződésről
(Ikt.sz: 117-211/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-211-2012.pdf

39. Előterjesztés ÖKIF kölcsönszerződések módosításáról
(Ikt.sz: 117-212/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-212-2012.pdf
40. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kinizsi utca 25. földszint 5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás – Penyák Valéria bérlő részére történő- elidegenítésről
(Ikt.sz: 117-213/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-213-2012.pdf, 117-213-a-2012.pdf

41. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Sződliget utca 3. I. emelet 5. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú lakás – Migend Dezsőné bérlő részére történő –
elidegenítésről
(Ikt.sz: 117-235/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-235-2012.pdf

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó!

42. Előterjesztés intézményvezetői megbízásokról
(Ikt.sz: 117-227/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

43. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Zsókavár u. 45. VII. emelet 26. szám alatti lakás
Bedő Anita részére történő bérbeadásról
(Ikt.sz: 117-214/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

44. Előterjesztés a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díj adományozására
(Ikt.sz: 117-215/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek

– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről (Ikt.sz. 117-254/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-254-2012.pdf (hozzáadva: 2012.06.25)
– Tájékoztató a KMOP-4.5.3-10-11 sz. akadálymentes pályázatokról (Ikt.sz. 117-
255/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-255-2012.pdf (hozzáadva: 2012.06.20)
– Tájékoztató a 2,5 milliárdos kötvény hasznosításáról (Ikt.sz. 117-245/2012. sz.
anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-245-2012.pdf
– Tájékoztató egyházi fenntartású óvodák létesítésével kapcsolatos
önkormányzati szerepvállalásról (Ikt.sz. 117-250/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-250-2012.pdf
– Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési-felújítási feladatairól (Ikt.sz.
117-216/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-216-2012.pdf
– Tájékoztató a Budapesti Közlekedési Központ által előkészítendő
közlekedésfejlesztési projektekről (Ikt.sz. 117-217/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-217-2012.pdf
– Tájékoztató a Képviselő-testület 181/2012. (II.29.) és 303/2012. (IV.25.) sz.
határozatainak végrehajtásáról (Ikt.sz. 117-229/2012. sz. anyag)
Tájékoztató letöltése: 117-229-2012.pdf

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás