Menu

2012.05.30. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-15/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. augusztus 14 (péntek) 22:24 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. május 18.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított
elismerések adományozásáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet
megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-164/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-164-2012.pdf

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Újpalota, Pestújhely
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. módosításáról
(Ikt.sz: 117-189/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-189-2012-1.pdf, 117-189-2012-2.pdf

3. Előterjesztés az egyes önkormányzati rendeletekben foglalt szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
(Ikt.sz: 117-179/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-179-2012.pdf

4. Előterjesztés az állattartás rendjéről szóló 22/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(Ikt.sz: 117-180/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-180-2012.pdf

5. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról és a pénzbírság kiszabásának
szabályairól
(Ikt.sz: 117-186/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-186-2012.pdf

6. Előterjesztés a 2012. évi tankönyv, füzet- és tanszercsomag önkormányzati
támogatásáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz: 117-177/2012. sz. anyag) „R”
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-177-2012.pdf

7. Előterjesztés „A vasúttól a sportcélú városközpontig” városépítészeti ötletpályázat
összesített eredményeinek felhasználásával – Kerületi Szabályozási Terv indítására
(Ikt.sz: 117-188/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-188-2012.pdf, 117-188-2012-1.pdf, 117-188-2012-2.pdf

8. Előterjesztés a Szociális Városközpont szakmai programjára
(Ikt.sz: 117-171/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-171-2012.pdf, 117-171-2012-2.zip, 117-171-2012-3.zip

9. Előterjesztés az Újpalotai piac és környéke fejlesztésének koncepció tervéről
(Ikt.sz: 117-170/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-170-2012.pdf, 117-170-2012-1.zip, 117-170-2012-2.zip

10. Előterjesztés bizottság létrehozásáról a Pestújhelyi térre tervezett „helytörténeti fasor
és sétány”-ra tervezett személyek javaslattételére
(Ikt.sz: 117-176/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-176-2012.pdf

11. Előterjesztés az előkészítés alatt álló kerületi Értékvédelmi rendelet koncepciójáról
(Ikt.sz: 117-174/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-174-2012.pdf

12. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről
(Ikt.sz: 117-184/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-184-2012-1.pdf, 117-184-2012-2.pdf, 117-184-2012-3.pdf

13. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározásáról
(Ikt.sz: 117-178/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-178-2012.pdf

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál a
könyvvizsgálói feladatot ellátó társaságok újraválasztásáról
(Ikt.sz: 117-155/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-155-2012.pdf

15. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. alapító okiratának
módosításáról és a könyvvizsgálói feladatot ellátó társaság újraválasztásáról
(Ikt.sz: 117-157/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-157-2012.pdf

16. Előterjesztés XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének
kiegészítéséről
(Ikt.sz: 117-167/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-167-2012.pdf

17. Előterjesztés XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke-emeléséről,
valamint Alapító Okiratának és Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a
módosításáról
(Ikt.sz: 117-166/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-166-2012.pdf

18. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság törzstőke-emeléséről és Alapító Okiratának módosításáról
(Ikt.sz: 117-168/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-168-2012.pdf

19. Előterjesztés a KMOP-5-1.1/C-09-2f-2011-0001 jelű „Az újpalotai lakótelepen a
Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” megnevezésű pályázattal támogatott
Zsókavár utcai rehabilitáció II. ütemének projektmenedzsmenti feladatainak
ellátására kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában
(Ikt.sz: 117-163/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-163-2012.pdf

20. Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
(Ikt.sz: 117-183/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-183-2012.pdf

21. Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ elhelyezésére
(Ikt.sz: 117-173/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-173-2012.pdf
22. Előterjesztés az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti volt Petőfi Sándor Szakközépiskola
Közcélú hasznosításáról
(Ikt.sz: 117-165/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-165-2012.pdf

23. Előterjesztés a KOMA 08 Kft-vel kötött közérdekű célra történő
kötelezettségvállalásról szóló megállapodás meghosszabbításáról
(Ikt.sz: 117-172/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-172-2012.pdf, 117-172-2012-1.pdf

24. Előterjesztés a szebb udvar, tiszta ház mozgalom a jobbik Rákospalotáért – tisztasági
mozgalom újjáélesztése a XV. kerületben /Önálló képviselői indítvány
(Ikt.sz: 117-136/2012. sz. korábban kiosztott anyag!)
Előterjesztő, előadó: Major Sándor képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-136-2012.pdf

25. Előterjesztés az üzletek éjszakai alkohol árusításának tilalmáról az egyenlő elbírálás
alapján/Önálló képviselői indítvány
(Ikt.sz: 117-107/2012. sz. korábban kiosztott anyag!)
Előterjesztő, előadó: Major Sándor képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-107-2012.pdf

26. Előterjesztés a XV. kerület közbiztonsági technikai fejlesztéséről
(Ikt.sz: 117-190/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-190-2012.pdf

27. Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA! avagy
TIZENÖT-KERTHELYISÉG” című programról
(Ikt.sz: 117-169/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-169-2012.pdf

28. Előterjesztés az Árendás közi volt óvoda-bölcsőde épületében lévő intézmények
áthelyezésének helyzetéről, a Zsókavár utcai KMOP pályázat II. ütemének
végrehajtása érdekében
(Ikt.sz: 117-187/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-187-2012.pdf

29. Előterjesztés a XV. kerületi önkormányzat által fenntartott, auditált intézmények
felújítási sorrendjének megállapításáról
(Ikt.sz: 117-161/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-161-2012.pdf

30. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2012. évi Módosított Ellenőrzési
Munkatervének jóváhagyásáról
(Ikt.sz: 117-156/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-156-2012.pdf
Sürgősséggel érkezett előterjesztések:

31. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ dolgozói létszámának a
megállapításáról, valamint Alapító Okiratának a módosításáról
(Ikt.sz: 117-191/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-191-2012.pdf

32. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2012. évi működési támogatásáról
(Ikt.sz: 117-192/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-192-2012.pdf

33. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról
(Ikt.sz: 117-193/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-193-2012.pdf

34. Előterjesztés az óvodafejlesztésre kiírt TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú, és
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására
kiírt TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú pályázaton való indulásról
(Ikt.sz: 117-195/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-195-2012.pdf

35. Előterjesztés Csokonai Művelődési Központ igazgatójának (magasabb vezetői)
megbízásáról
(Ikt.sz: 117-196/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-196-2012.pdf

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó!

36. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásokról
(Ikt.sz: 117-181/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

37. Előterjesztés lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezésről
(Ikt.sz: 117-158/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

38. Előterjesztés lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezésről
(Ikt.sz: 117-159/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

39. Előterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elutasító határozat elleni
fellebbezésről
(Ikt.sz: 117-160/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

40. Előterjesztés az Istvántelki vasútállomás környezetének fejlesztésével kapcsolatosan
készített fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján az önkormányzati részvétel
meghatározásáról
(Ikt.sz: 117-162/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

41. Előterjesztés a Zsókavár u. 2., 4., 6 sz. alatti épületek fogadószintjének és a köröttük
lévő közterületek fejlesztésével kapcsolatosan készített fejlesztés-gazdaságossági
számítások alapján az önkormányzati részvétel meghatározásáról
(Ikt.sz: 117-182/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Egyebek
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről (Ikt.sz. 117-185/2012. sz. anyag, később kerül
kiosztásra!)
– Tájékoztató a szabálysértési hatáskör változásáról és annak hivatalt érintő
vonatkozásairól (Ikt.sz. 117-175/2012. sz. anyag)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás