Menu

2012.03.28. | Képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Polgármester

Ülésszám: 116-7/2012.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testület

ülését

2020. július 02 (csütörtök) 16:50 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Díszterem
Budapest, 2012. március 14.

 

Tisztelettel:

László Tamás
polgármester

„Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím ünnepélyes átadása

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 117-73/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-73-2012.pdf

2. Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 117-74/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-74-2012.pdf

3. Előterjesztés az óvodai és iskolai felvétel helyi rendjéről és az általános iskolába
felvehető és átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 117-92/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-92-2012.pdf

4. Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható
támogatásokról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Ikt.sz. 117-93/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-93-2012.pdf

5. Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011.
(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Ikt.sz. 117-98/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-98-2012.pdf

6. Előterjesztés a 2011-es civil pályázatok elszámolásának elfogadásáról
(Ikt.sz. 117-99/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-99-2012.pdf

7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési
Szabályzatának) jóváhagyására
(Ikt.sz. 117-85/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző
Előterjesztés letöltése: 117-85-2012.pdf

8. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2012-2016. évi szakmai fejlesztési
programjára, beszámoló a 2011. évi fejlesztési program végrehajtásáról
(Ikt.sz. 117-75/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-75-2012.pdf

9. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Városüzemeltetési Koncepciójáról
(Ikt.sz. 117-97/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-97-2012-1.pdf, 117-97-2012-2.pdf

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi
Programjának általános felülvizsgálatáról
(Ikt.sz. 117-86/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-86-2012.pdf

11. Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. középtávú koncepciójáról
(Ikt.sz. 117-100/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-100-2012.pdf
12. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Sződliget utca 3. I. emelet 5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás – Migend Dezsőné bérlő részére történő –
elidegenítésről
(Ikt.sz. 117-76/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

13. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kinizsi utca 25. földszint 5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás – Penyák Valéria bérlő részére történő –
elidegenítésről
(Ikt.sz. 117-77/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

14. Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti
továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának bővítéséről, központjának
kialakításáról
(Ikt.sz. 117-101/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-101-2012-1.pdf, 117-101-2012-2.pdf, 117-101-2012-3.pdf

15. Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásának jogi lehetőségéről
(Ikt.sz. 117-78/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-78-2012.pdf

16. Előterjesztés „A vasúttól a sportcélú városközpontig” városépítészeti ötletpályázat
eredményeinek összefoglalásáról, a további teendők meghatározásáról
(Ikt.sz. 117-87/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-87-2012.pdf

17. Előterjesztés az Újpalotai piac fejlesztésének I. üteméről, időszakos termelői piacok
létesítéséről, Kolozsvár utcai piac rekonstrukciójáról
(Ikt.sz. 117-88/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-88-2012-1.pdf, 117-88-2012-2.pdf

18. Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA! avagy
TIZENÖT-KERT HELYISÉG” című pályázatról
(Ikt.sz. 117-89/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-89-2012.pdf

19. Előterjesztés a Sztárai Mihály tér és környékére, továbbá a Zsókavár utca 2., 4., 6.
alatti lakóépületek fogadószintjeinek és a körülöttük lévő közterületnek a
hasznosítására vonatkozó fejlesztés-gazdaságossági elemzés készíttetéséhez kapcsolódó
határidők módosítására
(Ikt.sz. 117-94/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-94-2012.pdf
20. Előterjesztés a Sín utca illetve az Eötvös u. közterület közvilágításának létesítéséről,
térítésmentes átadásáról
(Ikt.sz. 117-90/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-90-2012.pdf

21. Előterjesztés a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási támogatásának 2012.
évi pályázati felhívásának jóváhagyásáról
(Ikt.sz. 117-91/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-91-2012.pdf

22. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről
(Ikt.sz. 117-102/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-102-2012.pdf

23. Előterjesztés a Csokonai Művelődési Központ intézményvezetői pályázatáról
(Ikt.sz. 117-79/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-79-2012.pdf

24. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményvezetői pályázatáról
(Ikt.sz. 117-80/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-80-2012.pdf

25. Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék vezetői pályázatáról
(Ikt.sz. 117-103/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester
Előterjesztés letöltése: 117-103-2012.pdf

26. Előterjesztés a Zsókavár utcai rendelőben működő fogorvosok szerződésének
módosításáról
(Ikt.sz. 117-81/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-81-2012.pdf

27. Előterjesztés Tiszta udvar, rendes ház – mozgalom újjáélesztése a XV. kerületben
/Önálló képviselői indítvány
(Ikt.sz. 117-82/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: Major Sándor képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-82-2012.pdf

28. Előterjesztés az üzletek éjszakai alkohol árusításának tilalmáról az egyenlő elbírálás
alapján/Önálló képviselői indítvány
(Ikt.sz: 117-107/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: Major Sándor képviselő
Előterjesztés letöltése: 117-107-2012.pdf
29. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
eljárásairól
(Ikt.sz. 117-83/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester
Előterjesztés letöltése: 117-83-2012.pdf

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó!

30. Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról, az ezzel
kapcsolatos intézkedésekről
(Ikt.sz. 117-96/2012. sz. anyag)
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

31. Előterjesztés temetési segély iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről
(Ikt.sz: 117-95/2012. sz. anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Egyebek
– Tájékoztató a Zsókavár u. pályázat I. ütem elszámolási feladatainak
befejezéséről
(Ikt.sz. 117-104/2012. sz. anyag)
– Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak
végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott
határozatok helyzetéről (Ikt.sz. 117-105/2012. sz. anyag)
– Tájékoztató a volt Észak-Pesti Kórházban építendő Rákospalota Mentőállomás
létesítésének állásáról (Ikt.sz. 117-106/2012. sz. anyag)
– Tájékoztató a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota
Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről (Ikt.sz. 117-84/2012.
sz. anyag)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás