Menu

Vízilétesítmények engedélyeztetési eljárása

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a 2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített és üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények további üzemeltetéséhez a létesítőnek vagy jelenlegi üzemeltetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie 2023. december 31. napjáig.

Az alábbiakban ismertetett feltételek fennállása esetén a vízjogi hatósági jogkörben a település jegyzője jár el, a jegyző fennmaradási engedélye szükséges

 1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  3. nem gazdasági célú vízigény;
 2. a b. pontban szerepelő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 3. az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Minden egyéb esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el és dönt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények fennmaradási engedélyének kiadásáról.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154.

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Telefon: 06-1-459-2476; 06-1-459-2477; 06-1-459-2460

 

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet eljáró képviselőként meghatalmazott személy vagy szervezet is benyújthatja, azonban ekkor kérjük a kérelem mellé a meghatalmazást csatolni szíveskedjenek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés értelmében – Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól

 1. az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha arra a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;
 2. a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

 

Az 1995. évi LVII. törvény 29 §-a értelmében azon felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre, amelyek engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesülnek az építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,-Ft-ig terjedhet. A természetes személyre kiszabható bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,-Ft-ot.

Azaz építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, kutat és legkésőbb 2023. december 31. napjáig fennmaradási engedély kérelmet nyújt be az ügyben illetékes hatósághoz.

A kérelmet személyesen Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Városgazdálkodási Főosztályon (Bp. XV. ker. Bocskai u. 1-3.) lehet leadni, továbbá postai úton valamint elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül lehet beküldeni. Elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.

További információért kérjük, forduljanak a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Főosztályához – e-mail: varosgazdalkodas@bpxv.hu, telefon: 06-1-305-3193, valamint keressék fel honlapunkat – www.bpxv.hu.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a kút létesítése iránti kérelem során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás