Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakásban székhely/telephely létesítése

A bérlő írásbeli kérelmére a bérbeadó hozzájárulásával székhelyet vagy telephelyet létesíthet a bérlő vagy bérlőtárs saját jogán vagy gazdasági társaság tagjaként. Bérlőtársak esetében a bérlőtárs hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A bérbeadó hozzájárulása nem mentesít az egyéb jogszabályokon alapuló engedélyek beszerzése alól. A székhely vagy telephely létesítéséhez kiadott hozzájárulás a lakásbérleti szerződés megszűnése napján hatályát veszti. A kérelemben fel kell tüntetni a vállalkozási formát, valamint a vállalkozás tevékenységi köreit.

Lakás egészének nem lakás céljára (székhely, telephely) történő használatához tulajdonosi hozzájárulás nem adható.

A székhely/telephely létesítéséhez szükséges bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a polgármester dönt.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a döntésről a kérelmező vagy meghatalmazottja írásban kap értesítést, „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása:

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

  1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
  2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
  3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
  4. Nyilatkozat ZÁRT ÜLÉSRŐL (formanyomtatvány),
  5. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
  6. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
  7. Vállalkozásra vonatkozó dokumentum (cégbejegyzés, egyéni vállalkozói igazolvány).
  8. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány).

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás