Menu

Palota temetési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

 • Az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személy, aki az elhunyt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben: 28.500 Ft), 500%-át, a 142.500 Ft-ot.
 • Nem jogosult Palota temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.

A támogatás formája, mértéke:

 • A Palota temetési támogatás a temetési számlák befizetése után postai úton, vagy külön kérésre, – a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult részére.
 • A jövedelem igazolása mellett a jogosultnak előre is megállapítható a támogatás, amennyiben szociális körülményei indokolttá teszik. Ebben az esetben a segély összegét a temetést bonyolító cég számlájára kell átutalni. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmezőnek utólag – a kérelem benyújtását követő 30 napon belül – be kell mutatnia.

A támogatás összege:

 • 85.500 Ft egy főre jutó havi nettó jövedelem alatt 60.000 Ft
 • 142.500 Ft egy főre jutó havi nettó jövedelem alatt 30.000 Ft

A kérelem beadásakor be kell nyújtani:

 • a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányát
 • a halotti anyakönyvi kivonatot
 • a kérelmező és családjának a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását (melybe bele tartozik a munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási támogatások, gyermektartásdíj, ösztöndíj stb.)
 • 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
 • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása

Egyedi elbírálás alapján további igazolásokra is szükség lehet.

A támogatás igénylése

 • Palota temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás