Menu

Palota rendkívüli települési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

Palota rendkívüli települési támogatásra jogosult az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személy,

  1. aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
  2. alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, és
  3. az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg egyedül élő esetén a 90.000 Ft-ot, nem egyedül élő esetén a 80.000 Ft-ot.

Nem jogosult a támogatásra, aki

  1. kiskorú vagy – a 12. § (5) bekezdése szerinti – nagykorúvá vált gyermeket nevel,
  2. vagy akinek családtagja vagyonnal rendelkezik. (Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a 855.000 Ft-ot, vagy együttes forgalmi értéke 2.280.000 Ft-ot meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

A támogatás gyakorisága, összege

A támogatás eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. A támogatás alkalmanként adható összege a Rendeletben meghatározott jövedelemsávok szerint 6.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjed.

Méltányos Palota rendkívüli települési támogatás

Elemi kár vagy más, előre nem látható, rendkívüli esemény bekövetkeztekor családonként legfeljebb 300.000 Ft, különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb 100.000 Ft pénzbeli vagy természetbeni támogatás állapítható meg.

Bizottsági Palota rendkívüli települési támogatás

Az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság többletkiadással járó hosszan tartó betegség, baleset, munkahely elvesztés esetén, gyógyászati segédeszköz vagy a háztartásban nélkülözhetetlen berendezés pótlásához, illetve különös méltánylást érdemlő egyéb helyzetben bizottsági Palota rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, családonként évente legfeljebb két alkalommal, legfeljebb 100.000 Ft összegben.

A támogatások igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás

  • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
  • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv:

  • Palota rendkívüli települési támogatás: Polgármester
  • Méltányos Palota rendkívüli települési támogatás: Polgármester
  • Bizottsági Palota rendkívüli települési támogatás: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.) Bizottsági Palota rendkívüli települési támogatás esetén hatvan nap.

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás