Menu

Palota lakhatási támogatás

A támogatás rendeltetése

Palota lakhatási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér, a közös költség, a tüzelőanyag költsége) viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz lehet nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az önkormányzati bérlakásban élők esetében a Palota lakhatási támogatást a lakbérhez kell nyújtani, és annak összegét a Palota Holding Zrt. részére kell átutalni.

Kik jogosultak a támogatásra?

Palota lakhatási támogatást igényelhet az a személy, aki

  1. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel legalább két éve folyamatosan rendelkezik, és
  2. a kérelmében megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és a lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője vagy önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója, továbbá
  3. háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg egyedül élők esetében a 99.750 Ft-ot, nem egyedül élők esetében a 85.500 Ft-ot, és
  4. háztartása egyik tagjának sincs vagyona és
  5. igazolja a kérelem benyújtását megelőző hónap lakásfenntartási költségét.

A támogatás gyakorisága, időtartama, összege

A támogatás havi rendszeres ellátás, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra. A támogatásra való jogosultság időtartama egy év. A támogatás havi összege a Rendelet szerinti jövedelemsávok szerint 3.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet, azzal hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtását megelőző hónap lakásfenntartási költségét.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

  • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
  • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás