Menu

Palota gyermekétkeztetési kedvezmény

Kik jogosultak a támogatásra?

 • A Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személyek.

A kérelem jogcíme:

Palota intézményi és szünidei kedvezmény:

 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek.
 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, általános iskola 1-8. osztályába járó gyermek.

Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény:

3. A XV. kerületi önkormányzat által szervezett gyermektáborokban és nyári napközis táborban, illetve a nyári és évközi szünetekben szervezett iskolai felügyelet ideje alatt étkezést igénybe vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett gyermek, aki nem minősül hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek.

4. A XV. kerületi önkormányzat által szervezett gyermektáborokban és nyári napközis táborban, illetve a nyári és évközi szünetekben szervezett iskolai felügyelet ideje alatt étkezést igénybe vevő gyermek aki a Gyvt. szerinti normatív kedvezményre jogosult (pl.: három vagy több gyermekes család esetében; tartósan beteg-, sajátos nevelési igényű gyermek).

A támogatás mértéke:

 • 1. esetben: 40% a kedvezmény mértéke
 • 2. esetben:
  a) családban 80.000 Ft/fő jövedelemhatárig 20% a kedvezmény mértéke.
  b) egyedülálló szülő esetében 80.000 Ft/fő jövedelemhatárig 25% a kedvezmény mértéke.
 • 3. esetben: (évközi szünet, nyári szünet, napi egyszeri étkezés) 100% a kedvezmény mértéke.
 • 4. esetben:
  • iskolás gyermek (önkormányzati táborban napi ötszöri étkezés, nyári napközis táborban és iskolai felügyelet alatt napi háromszori étkezés, évközi szünetekben napi egyszeri étkezés) azt a Gyvt. szerinti normatív kedvezményt veheti igénybe, amire tanév során jogosult.
  • óvodás gyermek (önkormányzati táborban napi ötszöri étkezés) azt a Gyvt. szerinti normatív kedvezményt veheti igénybe, amire tanév során jogosult.

A kérelem beadásakor be kell mutatni, illetve benyújtani:

 • Az 1-es esetben érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
 • A 2-es esetben a kérelem intézmény általi kitöltése, iskolalátogatási igazolások, jövedelemigazolások.
 • A 3-as esetben érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, nevelésbe vételről szóló hatósági döntés.
 • A 4-es esetben az emelt összegű, vagy 3 v. több gyermekes családi pótlék igazolása, vagy a megfelelő szakértői bizottság érvényes határozata a sajátos nevelési igényről.

A támogatás igénylése:

 • Az 1-es és 2-es típusú Palota gyermekétkeztetési kedvezmény év közben folyamatosan igényelhető,
 • A szünidei étkeztetési kedvezmény iránti kérelmet (3-as és 4-es típus) a nyári és évközi szünetekben az érintett szünet vagy tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani.
 • Ha az önkormányzat által szervezett gyermektáborokba és a nyári napközis táborba jelentkezett gyermeknek az 1-es vagy 2-es eset szerinti kedvezmény tanév során már megállapításra került, külön kérelmet nem kell benyújtani, a szünidőkben és a táborokban ugyanarra a kedvezményre jogosult amire év közben, az étkezés igénylésekor a kedvezményről szóló határozatot kell bemutatni.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás