Menu

Palota adósságcsökkentési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

Palota adósságcsökkentési támogatásra jogosult az személy,

a) akinek

aa) az egy szolgáltatónál nyilvántartott adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a négyszázezer forintot, és a tartozása legalább hat havi, vagy
ab) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá

b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 85.500 Ft-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő személy, 3 vagy több gyermeket nevelő család, illetve rokkant vagy súlyos fogyatékos személy esetében a 99.750 Ft-ot, valamint

c) aki a Rendelet 5. mellékletben rögzített méltányolható lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy

d) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel legalább két éve folyamatosan rendelkezik, az adóssággal érintett lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője vagy – az önkényes lakásfoglaló kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója,

e) az igénylő és családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal,

f) a hitelező és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat között – kivéve ha a szolgáltatást kikapcsolták – az adósságkezelésre vonatkozóan érvényes megállapodás van, és

g) az igénylő vállalja

ga) az adósság és a megállapított Palota adósságcsökkentési támogatás különbözetének és a jövőbeni közüzemi díjak megfizetését,

gb) az Újpalotai Családsegítő Szolgálattal történő együttműködést,

gc) előrefizetős mérőóra felszereltetését gáz illetve elektromos áram tartozás esetén.

A támogatás az alábbi adósságtípusok rendezéséhez nyújtható:
a) vezetékes gázdíj tartozás,
b) áramdíj tartozás,
c) távhőszolgáltatási díjtartozás,
d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
e) szemétszállítási díjtartozás,
f) több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díjtartozás,
g) közösköltség-hátralék,
h) lakbérhátralék.

A támogatásra való jogosultság időtartama alatt az adós köteles együttműködni az önkormányzat családsegítő szolgálatának adósságkezelési tanácsadójával (a továbbiakban: tanácsadó).

A támogatás mértéke, időtartama, gyakorisága

A támogatásra való jogosultság időtartama legfeljebb tizenkét hónap, folyósítása az adósságkövetelés jogosultja részére történik, havi részletekben, az adós vállalásától függően.
A jogosultság időtartama alatt kifizetett támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb 300.000 Ft.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatánál (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.). A kérelmeket – a szükséges mellékletekkel és javaslattal együtt – a családsegítő szolgálat adósságkezelési tanácsadója továbbítja a Polgármesteri Hivatal szociális, gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézőihez.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

  • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
  • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás