Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakás megvásárlása

Az önkormányzat tulajdonában levő lakásra más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg:

 1. a) a bérlőt;
 2. b) a bérlőtársakat egyenlő arányban;
 3. c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában;
 4. d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét.

A benyújtott kérelem alapján a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály szakmai állásfoglalást kér a Vagyonkezelőtől (Palota Holding Zrt.) és a Főépítészi Irodától a bérlakás elidegenítésével kapcsolatosan, majd a rendelkezésre álló információkat követően előzetes vezetői döntés születik a lakás eladásáról. Pozitív döntés esetén a Lakásosztály megrendeli a Palota Holding Zrt-től a bérlakásra vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés ismeretében a kérelmező a vételi szándékát nyilatkozatban megerősíti.

A vételárat a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV.1.) ök. rendelet szabályai szerint kell megfizetni.

Amennyiben a vételi szándék megerősítését követően a kérelmező eláll a vételi kérelemtől, köteles az értékbecslés díját a bérbeadónak megtéríteni.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások, valamint a kérelmező által megerősített vételi szándék birtokában a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály előterjesztést készít a tulajdonosi jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. A Bizottság döntéséről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
 4. Nyilatkozat ZÁRT ÜLÉSRŐL (formanyomtatvány),
 5. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
 6. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
 7. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány).

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás