Menu

Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése, bejelentése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a bejelentést illetve a működési engedély iránti kérelmet Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani.

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti önkormányzat, a többi tevékenység esetében a tevékenység helye szerinti önkormányzat jegyzője az illetékes.

Az alábbiak nem vonatkoznak a dohánytermék kereskedelemre, a dohányboltokban forgalmazott egyéb termékekre, az egészségügyi szolgáltatásra (gyógyszertárakra), a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységre és a nemesfémből készült termékek forgalmazására. Ezekben az ügyekben más hatóságok rendelkeznek hatáskörrel.

Bejelentés

Bejelentésköteles tevékenység mindazon termékek forgalmazása, melyek a Rendelet szerint nem minősülnek üzletkötelesnek. A jegyző a tevékenységet (üzletet) a szabályszerű bejelentés alapján 15 napon belül nyilvántartásba veszi, egyidejűleg a jogszabályban meghatározott hatóságokat megkeresi.

A bejelentés benyújtásának módja

A bejelentéshez a Rendelet alapján letölthető formanyomtatvány készült, melynek használata javasolt.

A bejelentést elektronikus úton kell benyújtani, egyéni vállalkozók és őstermelők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is benyújthatják.  Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a bejelentés – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem tehető meg.

Bejelentés esetén a csatolandó okmányok:

Az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratok.

A bejelentés illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A bejelentést követően a tevékenység azonnal végezhető (ha szükséges, a kereskedő az átvételi elismervénnyel, a postai feladóvevénnyel vagy az elektronikus feladási igazolással tudja igazolni a bejelentés megtörténtét).

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

A bejelentés adatainak változását vagy a tevékenység megszűnését a kereskedő köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni a jegyzőnek. A nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül kell bejelenteni. Ezek a bejelentések is illetékmentesek.

Működési engedély kérelem

A Rendelet 3. mellékletében felsorolt termékek üzletkötelesek, azaz csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

A Rendelet alapján benyújtott működési engedély kérelemre a jegyző engedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával.

Az üzletköteles tevékenység csak  jogerős vagy végleges engedély birtokában kezdhető meg illetve folytatható.

A kérelem benyújtásának módja

A kérelemhez a Rendelet alapján letölthető formanyomtatvány készült, melynek használata javasolt.

A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, egyéni válalkozók a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is benyújthatják. Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a kérelem – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

A kérelemhez csatolandó okiratok

Az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratokat csatolni kell.

Eljárási költség

A működési engedéllyel kapcsolatos eljárások illetékmentesek. Ha külön jogszabály ezt előírja, egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő

A működési engedély kérelem ügyében hozott határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést a kérelem benyújtását követő 25 napon belül kell meghozni.

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

A kereskedő a működési engedély megadását követően a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illetékmentes.

A tevékenység megszűnését a kereskedő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek. Ez a bejelentés is illetékmentes.

Adatvédelmi tájékoztató a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás