Menu

Ipari telep bejelentése, engedélyezése

 

A bejelentést illetve a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

Ipari telep bejelentése

A jegyző az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi.

A bejelentéshez a Rendelet alapján formanyomtatvány készült, melynek használata kötelező.

A bejelentés illetékmentes, papír alapon vagy elektronikus úton nyújtható be. Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a bejelentés – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

A bejelentést követően a tevékenység azonnal végezhető (amennyiben szükséges, az üzemeltető az átvételi elismervénnyel, a postai feladóvevénnyel vagy az elektronikus feladási igazolással tudja igazolni a bejelentés megtörténtét).

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illetékmentes.

A tevékenység végzője a tevékenység megszűnését is köteles a megszűnést követően haladéktalanul, írásban bejelenteni, ez a bejelentés is illetékmentes.

Telepengedély kérelem

A Rendelet 2. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával. Abban az esetben, ha a tevékenységre az üzemeltető 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik, telepengedély nem szükséges, a fent leírt bejelentés elegendő.

A kérelem benyújtásához a Rendelet alapján formanyomtatvány készült, melynek használata kötelező.

A formanyomtatványon megtalálhatók a tevékenységek felsorolásai.

A tevékenység csak  jogerős vagy végleges engedély birtokában kezdhető meg illetve folytatható.

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek összege 5 000 forint (átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában fizetendő). Külön jogszabály előírhatja, hogy egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A kérelem papír alapon vagy elektronikus úton nyújtható be. Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a kérelem – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

A telepengedély ügyében a határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 napon belül kell meghozni.

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A telepengedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 5 000 forint. Az ipari tevékenység változása (bővítése) esetén az előző helyett új telepengedélyt kell kérni.

A tevékenység végzője a tevékenység megszűnését is köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni, ez a bejelentés illeték- és díjmentes.

Adatvédelmi tájékoztató a telepengedélyezési eljárás lefolytatása és a telep nyilvántartásba vétele során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás