Menu

Helyi támogatás

Milyen célból igényelhető a Helyi támogatás?

Budapest Főváros XV. kerületének közigazgatási területén elhelyezkedő

 1. lakás építése, bővítése, emeletráépítés, tetőtér-beépítés
 2. lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése
 3. hőtermelő berendezés új kondenzációs gázkazánra történő cseréjéhez, és az ehhez kapcsolódó kéményépítéshez vagy –átépítéshez
 4. lakás mozgáskorlátozott személy részére történő akadálymentesítéséhez,
 5. tetőszerkezet állagának megóvása, javítása
 6. lakás állaga életveszélyességének megszüntetése és bekövetkezett kár elhárítása
 7. lakás energiaellátását biztosító napelem rendszer kiépítéséhez.

Helyi támogatás csak akkor nyújtható (a megigényelt céltól függően) ha teljes vételár, illetve az építési költség még nem került kifizetésre, vagy a munkálatok még nem fejeződtek be.

Helyi támogatás összege:

A helyi támogatás egy összegben, kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mértéke az előzőekben leírt célok közül

 • a)-b) pontjai esetén a vételár 20 %-a, de  legfeljebb 1.500.000 Ft,
 • c)-g) pontjai esetén pedig a javítás, korszerűsítés, akadálymentesítés elszámolható bruttó költségének 40 %-a, de legfeljebb 500.000 Ft.

A helyi támogatás futamideje:

100.000 Ft-ig legfeljebb öt év,
100.001 – 500.000 Ft között legfeljebb tíz év,
500.000 Ft felett legfeljebb tizenöt év.

A havi törlesztő részlet összege időarányosan, a teljes futamidőre kerül megállapításra, a törlesztő részleteket minden hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. A kölcsön törlesztésének kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő harmadik hónap.

Jogosultsági feltételek:

 • XV. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a beköltözési szándékot hitelt érdemlően igazoló személy. Egyedülálló személy vagy lakásigényét együtt költözéssel megoldó család igényelheti
 • egy főre jutó havi nettó jövedelemhatár: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben: 28.500 Ft) minimum 400 %-a, és maximum 700 %-a lehet (eszerint 2020. évben a jövedelemhatárok: 114.000 Ft – 199.500 Ft)
 • ingó és ingatlan vagyoni értékhatár: 7.125.000 Ft, illetve az igénylő és családtagjai tulajdonában nem lehet beköltözhető lakás
 • az építeni vagy vásárolni kívánt ingatlan vételára a 25.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg, illetve az ingatlan nagysága az 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét nem haladhatja meg
 • az igénylő és családja öt éven belül nem részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban
 • az elérni kívánt célok esetében a támogatással érintett lakóingatlan
  • a)-b) pontok szerinti esetben legalább fele részben a tulajdonába kerül,
  • c)-g) pontok szerinti esetben pedig legalább fele részben a tulajdonát képezi,
 • további feltétel a d) pont esetében, hogy kérelmező a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítési támogatást is igényelt.

 Jogosultságot kizáró tényezők:

Az igénylő, vagy vele együtt költöző családtagja:

 • lakását öt éven belül elidegenítette, kivéve ha az eladásból befolyt összeget saját megtakarításként használja fel az új lakáshoz jutáshoz
 • lakásbérleti joggal rendelkezik, és arról nem mond le
 • valótlan adatokat közöl a támogatás igénylésekor
 • egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdonjogi változást és nem lakásmegoldást eredményez
 • lakott önkormányzati lakás, valamint egyéb tulajdonú lakott bérlakás megvásárlásához kívánja igénybe venni
 • a korábban kapott helyi támogatást nem vagy nem a szerződés szerint fizette vissza

A Helyi támogatás igénylésénél, a kérelem tárgya szerint a kérelemnyomtatványhoz mellékelni kell:

  • az igénylő, valamint az együtt költöző családtagok jövedelmi viszonyaira vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagjövedelem-igazolást
  • hivatalos értékbecslést a meglévő vagyonról
  • az igénylő hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni hányadára a nyújtott támogatás biztosítékaként az Önkormányzat javára a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön
  • terhelési tilalommal rendelkező ingatlan esetében a terhelési tilalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez
  • lakóingatlan vásárlása esetén a földhivatal hivatalos érkeztetési bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést, vagy egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot
  • lakóingatlan építése esetén egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, illetve ha az építési teleknek nem a kérelmező a tulajdonosa, akkor a tulajdonos hozzájárulását az építkezéshez, továbbá tervrajzot, költségvetést

a felsorolt célok közül a c)-g) pontok esetén műszaki tervet, költségvetést, továbbá – ahol azt jogszabály előírja – a közművállalat előzetes engedélyét, illetve szakhatósági hozzájárulást

 • hitelintézet igazolását az igényelt hitelintézeti hitel összegéről, futamidejéről és a várható havi törlesztő részlet összegéről (minden hitelről, szocpolról, munkáltatói kölcsönről igazolás)
 • ha az igénylő vagy együttköltöző családtagja nem Budapest Főváros XV. kerületében rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy az igénylő illetve együttköltöző családtagja az önkormányzattól lakáscélú támogatásban nem részesült
 • amennyiben az igénylő egyenes ági rokontól (Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Ptk. 4:96§ (1) bek.) vásárol, az eladó lakóhelyének változását igazoló lakcímkártyát a helyi támogatás igénybevételét követő 6 hónapon belül be kell mutatni
 • a felsorolt célok közül a d) pont szerinti esetben a mozgáskorlátozottságot igazoló irato(ka)t.

 Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi a támogatás felhasználását!

 A 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértéke:

 • Egy-két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 • Három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
 • Négy személy esetében legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 60 nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás