Menu

Címképzéssel kapcsolatos tájékoztatás

A központi címregiszter

A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken

 • létesített épület,
 • létesített épületen belül található lakás,
 • létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

 • épületet létesítettek,
 • létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található (a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince);

d) olyan, a b) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja (a továbbiakban: az a)-d) pontok együtt: ingatlan)

Cím akkor

 1. keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,
 2. szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,
 3. módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza:

 1. az országnevet,
 2. a megye nevét,
 3. a település nevét,
 4. a postai irányítószámot,
 5. ha van, a településrésznevet,
 6. ha van, a kerület megjelölését,
 7. a közterületnevet,
 8. a közterületjelleget,
 9. a házszámot,
 10. ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,
 11. ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,
 12. ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és
 13. ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését.

A központi címregiszter fentieken túl nyilvántartja:

 1. a) a címkoordinátát és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot,
 2. b) a címkezelési döntés számát,
 3. c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot,
 4. d) azt, hogy a cím telek vagy épület megjelölését szolgálja.

A címkezelésért felelős szervek

A központi címregiszter működtetéséért felelős szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki. A központi szerv a központi címregiszter adatkezelője és a nyilvántartás vezetője.

A központi szerv

a) kezeli a központi címregiszter adatállományát, ennek keretében

 • gondoskodik az adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős szerv hatáskörébe nem tartozó változások és javítások átvezetéséről a nyilvántartásban,
 • ellátja a címváltozásokkal összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat,
 • az előző alpontokban meghatározott feladatok elvégzéséről haladéktalanul értesíti a címképzésért felelős szervet,
 • gondoskodik a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről,
 • biztosítja a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változások nyomon követhetőségét;

b) működteti a központi címregiszter informatikai rendszerét, ennek keretében

 • a címképzésért felelős szerv számára biztosítja a címek rögzítéséhez szükséges automatikus adatátvétel folyamatos lehetőségét,
 • a címek rögzítéséhez szükséges automatikus adatátvételre jogosult felhasználókról nyilvántartást vezet,
 • a címek rögzítéséhez szükséges elektronikus alkalmazás felhasználóinak a hozzáféréseit naplózza.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyzőt jelöli ki.

A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

A címkezeléssel kapcsolatos eljárásokban – a központi címregiszter adattartalmának biztosítása céljából – az egyetemes postai szolgáltató és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közreműködő szervként vesznek részt.

A címképzés szabályai

Az üres telken létesített új épület, pince vagy önálló rendeltetési egység esetén a címképzésért felelős szerv az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően képezi az adott ingatlanra vonatkozó, címelemeket és rögzíti az épület elhelyezkedésének azonosítására szolgáló címkoordinátával együtt.

Ha olyan telken létesül új épület, pince vagy önálló rendeltetési egység, amelyen már korábban a címképzés hatálya alá tartozó épület, pince vagy önálló rendeltetési egység volt, vagy egy időben létesül több új épület, pince, önálló rendeltetési egység, akkor valamennyi meglévő és új épületnek, pincének vagy önálló rendeltetési egységnek címmel kell rendelkeznie vagy címet kell neki képezni.

Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a címképzés során figyelembe venni.

A lakás vagy más önálló rendeltetési egység esetében a hozzá tartozó címkoordináta azon épület címkoordinátája, amelyben a lakás, önálló rendeltetési egység található.

Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét annak a teleknek a címéből kell képezni, melyen maga az épület fekszik.

Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken – az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát összeadva – azokból egynél több van. Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.

Az azonos épületben található valamennyi lépcsőházat – amennyiben az épületben egynél több lépcsőház van – egy, a házszámtól és az épület jelétől szóközzel elválasztott, nem ékezetes egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig, ábécé-sorrendben, és ahhoz az „lph.” toldalékot kell kapcsolni.

Az épületen belül a szinteket egyértelműen jelző azonosítókkal kell ellátni olyanképpen, hogy az épületben a föld felszínén lévő vagy a föld felszínéhez legközelebb eső szint „Fsz.” jelölést kapjon. A földszint felett elhelyezkedő emeleteket arab számmal kell megjelölni 1-től emelkedő sorrendben, és ahhoz az „em.” toldalékot kell kapcsolni.

A föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-től emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni.

A lakás esetében az ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a szám csak egy ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a címképzésért felelős szerv a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

A külterületen fekvő tanya címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos a címképzésért felelős szerv legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot vagy az általa tett javaslat a jogszabálybn foglaltaknak nem felel meg, akkor a címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő elnevezést jegyzi be a központi címregiszterbe.

A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen másik tanya ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.

Egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több tanyát azonos névvel elnevezni. Ha a tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik tanya neve, a címképzésért felelős szerv megkülönböztetésre alkalmas jelölést javasol a tulajdonosnak.

A tanyák esetében a szint, ajtó megjelölésének szabályait nem kell alkalmazni.

A külterületen fekvő telek (ideértve a korábban zártkertként nyilvántartott külterületi telket is) címelemeinek megállapítása során a 14-15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A központi címregiszterben nyilvántartott címek módosítására a címképzés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyintézés során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás