Menu

Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.

A jegyző által nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe.

A birtokvédelmi eljárás során pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, azaz a birtokától megfosztott, illetve a birtoklásban megzavart birtokosnak a védelem elnyeréséhez csak azt kell bizonyítania, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve a birtoklását tilos önhatalommal megzavarták.

Az eljárás elsődleges célja az eredeti birtokállapot helyreállítása, illetve a zavarás megszüntetése. Ha a birtokháborítás egy éven túl történt, vagy ha a birtokháborítás jogalapja is vitás, a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti a birtokháborítás megszüntetését.

Hatáskör és illetékesség:

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a birtoksértő magatartás elkövetésének helye szerinti jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Eljárás megindítása:

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárás kizárólag a birtokos (vagy képviselője) kérelmére indul. A kérelemben – a sérelmezett magatartás, illetve cselekmény rövid összefoglalásán túl – meg kell jelölni:

  • a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését.
  • a képviselője nevét, lakcímét (székhelyét), a meghatalmazást csatolni kell,
  • az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
  • a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  • a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,
  • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A kérelem papír alapon vagy elektronikus úton is benyújtható. Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a kérelem – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

A papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik, tekintettel arra, hogy a kérelmet és mellékleteit a jegyző nyilatkozattételre megküldi az ellenérdekű félnek.

Az eljárás illetékmentes.

A kérelem elbírálása 15 napon belül történik.

A tényállás tisztázása után a jegyző határozatot hoz, és ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik a birtoksértés elkövetése, az eredeti birtokállapotot helyreállíttatja, és a birtoksértőt e magatartástól eltiltja.

A birtokvédelmi kérelmet elutasító vagy annak helyt adó határozat ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, a jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél a határozat közlésétől számított 15 napon belül a másik féllel szemben indított perben a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a birtokvédelmi eljárás során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás