Menu

Bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel – pénzbeli térítés ellenében

A bérbeadó és a bérlő közös megegyezéssel megszüntethetik a bérleti szerződést úgy, hogy a bérbeadó a bérlőnek pénzbeli térítést fizet.

A bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó bérlői ajánlat elfogadása nem kötelező az Önkormányzatra nézve.

Feltétel, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkezzen. Amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszonyt pénzbeli térítés ellenében kívánja megszüntetni, a bérlő az Önkormányzattal szemben 5 évig elhelyezési igényt nem támaszthat. A pénzbeli térítés mértéke a lakásbérleti jogviszony megszűntetésével érintett lakás forgalmi értékének 30 %-a, mely mértéktől az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság eltérhet. A térítés összegéből a bérbeadó levonja a lakást terhelő bérleti díjhátralékot és annak törvényes mértékű késedelmi kamatát, valamint a bérlőt terhelő, el nem végzett feladatok ellenértékét.

A megállapodás létrejötte esetén kerül sor a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének konkrét időpontjának meghatározására. A bérleti jogviszony megszűnéséig, illetve a lakás üres, tehermentes leadásáig a bérlőnek a bérleti díjat fizetnie kell.

A lakásfelajánló köteles a megállapodásban meghatározott határidőig kiköltözni, és a lakást üres, tehermentes állapotban a vagyonkezelő (Palota Holding Zrt.) birtokába visszaadni.

A térítés a lakás átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírása, illetve a lakásban lakó összes személy kijelentkezésének igazolása után fizethető ki.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások valamint az értékbecslés alapján a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály előkészíti döntéshozatalra a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére.

A Bizottság döntéséről a kérelmező írásban értesítést kap.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

  1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
  2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
  3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
  4. Nyilatkozat ZÁRT ÜLÉSRŐL (formanyomtatvány),
  5. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
  6. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
  7. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány).

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás