Menu

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. földszint 15.
Telefon: +36 1 305 3185
Fax: +36 1 305 3135
Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Vezető: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss-Krómer Csilla

 • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények létesítésével, gazdálkodási jogkörével, átszervezésével, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával kapcsolatos dokumentumok előkészítése,
 • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tekintetében szakmai, törvényességi felügyelet ellátása,
 • az ágazat intézményei költségvetésének megtervezésében való részvétel, a normatív állami támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a közneveléssel, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati rendeletek és egyéb szabályzók előkészítése, és az abban foglaltak végrehajtása,
 • az ágazati koncepciók és intézkedési tervek elkészítése, és az abból adódó feladatokat teljesítése,
 • az ágazatot érintő pályázati kiírásokat figyelemmel kísérése és koordinálása, az önkormányzat által működtetett pályázati rendszerek lebonyolítása,
 • a köznevelési, közművelődési és sport megállapodások, szerződések előkészítése, gondozása,
 • az intézményekkel kapcsolatos adatnyilvántartás és szolgáltatás ellátása, az ágazat ellátásban érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, a Budapest XV. Tankerülettel együttműködik,
 • óvodai neveléssel kapcsolatos II. fokú hatósági feladatok ellátása.

Az osztályhoz tartozó, felügyelt intézmények:

 • óvodák,
 • kulturális és sportintézmények,
 • Gazdasági és Működtetési Központ (GMK)

A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály szervezeti egységeként előkészítjük az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, illetve tulajdonosi döntéseket. Ellátjuk a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat. Munkánk során elengedhetetlen a közvetlen kapcsolat a kerületi lakosokkal, a Társasházi Képviselőkkel, a Palota Holding Zrt.-vel és számtalan más szervezettel. A nehézségek és a korlátozott lehetőségek ellenére igyekszünk a – polgárokat leginkább érintő – lakhatási gondokat megoldani, illetve enyhíteni.

Feladatok:

 • méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
 • az önkormányzatot megillető bérlőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 • bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 • lakásgazdálkodási-és közérdekű célok megvalósítása, pályázaton kívüli bérbeadás
 • a szociális, költségelvű, piaci lakáspályázatok tekintetében pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 • az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával tájékoztatása adása (Palota rendkívüli települési támogatás),
 • nyugdíjasházi bérleményekkel kapcsolatos ügyintézése,
 • a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 • a térinformatikai rendszerhez tartozó alrendszer (vagyonkataszter) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a képviselő-testületi, bizottsági döntések végrehajtása,
 • szoros együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más osztályaival – legfőképpen a Főosztállyal.

Feladatok:

A Szociális és Egészségügyi Osztály elsősorban a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja az állampolgárok részére. Ezen felül ellátja a szociális és az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, valamint szakmai felügyeletet gyakorol a szociális és egészségügyi intézmények felett.
Az osztály csoportokra tagozódik, a XV. kerületben lakóhellyel rendelkező lakosok ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatait az alábbi bontásban látja el:

Család- és Gyermekvédelmi Csoport I. – II.

Feladata:

Intézményi referensek:

Feladata:

Az osztályhoz tartozó, felügyelt intézmények:

Egészségügyi intézmények:

Felnőtt háziorvosi rendelők,
Felnőtt fogorvosi rendelők,
Gyermek háziorvosi rendelők,
Gyermek fogorvosi rendelők,
Fogszabályozás szakrendelés,
Szakrendelő,
Gyógyszertárak,
Védőnők

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
Egyesített Bölcsődék

Helyszíni szemlét (környezettanulmányt) végez a Polgármesteri Hivatal szociális, gyermekvédelmi, köznevelési ügyeiben, az Önkormányzat lakásügyeivel, vagyonával összefüggő ügyekben (lakásbérlet, lakáspályázat, lakáscsere elő-, utóellenőrzése, önkényes lakásfoglalás), a Polgármesteri Hivatalba érkező belföldi jogsegélykérésekre, illetve külső megkeresésekre.

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás