Menu

Tájékoztató az Kerületi Építési Szabályzatról

Kerületünkben a helyi építési követelményeket  2018. augusztus 1-től  a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  Építési Szabályzatáról szóló 17/2018.(VI.26.) ök. rendelet (KÉSZ)  határozza meg, melyet a 2018. augusztus 1-től induló ügyekben kell alkalmazni.

A rendelet átfogó módosítását az 5/2020. (II.05.) ök. rendelettel fogadta el az önkormányzat képviselőtestülete. A módosítások 2020.04.15-én léptek hatályba.

A KÉSZ a korábbi, 2018. július 31-ig hatályos Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 11/2008.(V.15.) ök. rendeletet (KVSZ) váltja, alapvetően az abban szereplő építési jogok, valamint az  új jogszabályi környezethez való igazodás figyelembevételével készült.

A KÉSZ-t a fővárosi településrendezési tervekkel összhangban kellett elkészíteni. Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (új TSZT) 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal, Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ) 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelettel került elfogadásra, mely 2015. március 16-án lépett hatályba.

Az új KÉSZ  a kerület teljes közigazgatási területére állapít meg a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket a fővárosi településrendezési tervekkel összhangban.

 

A KÉSZ tartalmi felépítése:
A 17/2018.(VI.26.) ök. rendelet első része az általános előírásokat, a második része a beépítés általános szabályait, harmadik része a beépítésre szánt területekben lévő építési övezetek előírásait, negyedik része a beépítésre nem szánt övezetek előírásait tartalmazza. (A rendelet szövege mellékletek.)

Az 1.sz. függelék ábrázolja áttekinthető módon az egész kerület övezeti rendszerét, a függelék ábrázolja a szabályozási tervlapok szelvényszámait is (piros szám).

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kerület teljes területét lefedő szabályozási tervlapokat  1:2000 léptékben,  20 db szelvényen. A szabályozási tervlapok tartalmazzák többek között, hogy az adott ingatlan milyen építési övezetbe, övezetbe sorolt, milyen kötelező előkert szabály vonatkozik rá,  érinti-e valamilyen közterület szabályozás.

1.melléklet: SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK

Egy-egy adott építési övezet, övezet beépítését meghatározó paraméterei táblázatos formában kerültek rögzítésre, melyek a rendelet 2. számú mellékletében találhatók, míg a  parkolási kötelezettség előírásai a 3. számú mellékletben találhatók. A rendelet 4. számú melléklet az alkalmazást segítő rajzi ábrákat tartalmazza többek  között az eltérő beépítési módok építési helyeire vonatkozóan,  a könnyebb értelmezhetőség érdekében.

 

TAK és TKR

Azt, hogy egy adott ingatlanon milyen házat, épületet lehet elhelyezni nem csak a KÉSZ  előírásai határozzák meg, hanem be kell tartani a településképi rendeletben előírtakat is.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében két új eszközt vezetett be a településtervezésben: a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és a településképi rendeletet (TKR).

A TAK meghatározza a kerület településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a szűkebb környezet építészeti jellemzőit ismerteti. A településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat tartalmaz az új beépítésre, a meglévő épület bővítésére, valamint a jó példákon keresztül bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, annak érdekében, hogy egy-egy karakteres terület megőrizze sajátos hangulatát.

A TAK alapján készült településképi rendelet állapítja meg többek között a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetésének módját, rögzíti a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, a területi és egyedi építészeti településképi követelményeket, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket.

A településképi rendelet (TKR) és a kerületi építési szabályzat (KÉSZ)  tartalmilag egymáshoz kapcsolódó rendeletek. A két rendelet mellérendelt viszonyban áll egymással,  tartalmuk szorosan összefügg, egy-egy ingatlan építési lehetősége a két rendelet együttes alkalmazásával határozható meg.

 

Budapest, 2020. április 14.

 

Sipos Gábor

főépítész

 

Letölthető anyagok összegyűjtve:

A teljes KÉSZ anyagok mellékletenként.

Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK)

Településképi rendeletet (TKR)

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (új TSZT)

Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás