Menu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a gyalogjárdák 2016. évi lakossági kezdeményezésű felújításához

Publikálás dátuma:2016. április 5.
Közzétevő: Városgazdálkodási Főosztály
Érvényessége:
2016. április 1. (péntek) -
2016. július 31. (vasárnap)

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló gyalogjárdák és gépkocsi behajtók felújítására, a járdaszakaszok mentén lévő ingatlanok tulajdonosainak önkéntes hozzájárulásával.

1) A pályázat célja

A pályázat elsődleges célja az, hogy az Önkormányzat az idei évben a járdafelújításokra szánt keretösszegből – a lakosság ill. az egyes szervezetek önerős befizetéseivel kiegészítve – végezhesse el a rossz műszaki állapotban lévő szakaszok teljes felújítását.

2) A pályázók köre, önerő mértéke

A pályázaton részt vehetnek a felújítandó járdaszakasz mentén lévő ingatlanok (lakóingatlanok, telkek stb.) tulajdonosai, valamint képviselőik abban az esetben, ha az ingatlan előtti közterület tulajdonosa a XV. kerületi Önkormányzat.

Pályázatot nyújthatnak be:

– magánszemélyek (kizárólagos saját tulajdon ill. osztatlan közös tulajdon esetében);

– társasházak, lakásszövetkezetek (a lakossági közgyűlések döntése nyomán);

– nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek stb.);

– gazdasági társaságok;

A pályázaton résztvevő magánszemélynek és szervezeteknek az illetékes Bizottság döntése után, a felújítási munkálatok megkezdése előtt kell pályázati önrészt fizetniük, melynek összege 2016-ban:
1000 Ft/négyzetméter egységesen.

3) A lakossági igények előterjesztésének módja, határideje

A felújítási igényeket a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével, és határidőn belül történő benyújtásával kell előterjeszteni.

Az igényeket – a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig – folyamatosan fogadja be a Polgármesteri Hivatal.

Ingatlanonként 1 db Pályázati adatlap kitöltése szükséges.

Társasházak és lakásszövetkezetek esetében közgyűlési határozat szükséges, melyben a lakóközösségek vállalják jelen pályázati adatlapon közölt lakossági önrész egyösszegű befizetését.

A pályázókra eső önrészt a Polgármesteri Hivatal írásbeli értesítését követően – a munkálatok megkezdése előtt – egy összegben kell befizetni!

/Lásd: Pályázati adatlap 4) pontja – Nyilatkozat rész/

Pályázat benyújtásának határideje:

2016. április hónaptól folyamatosan, a költségvetési keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. november 10-ig.

Benyújtás helye:

Személyesen:

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálat
1153 Bp. Bocskai u. 1-3. (bejárat az Illyés Gy u. sarkánál)

Postán:

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési  Főosztály
1153 Bp. Bocskai u. 1-3.

Elektronikusan:

 varosuzemeltetes@bpxv.hu

 

A Pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

3) A pályázatok értékelési szempontjai, döntéshozatal

A pályázatokat a Képviselő-testület Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság bírálja el.

Elbírálás határideje: A VK Bizottság munkarendjéhez igazodva a Pályázati adatlapok elbírálása a soron következő ülésen várható, amennyiben a Pályázati adatlap az adott hónap 5. napjáig beérkezik a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ezt követő napokon benyújtott adatlapok elbírálása a következő hónapban, 60 napon belül várható.

Értesítés határideje a pályázók felé: Az elbírálást követően 15 munkanapon belül.

Az elbírálásnál csak azok a lakossági igények teljesíthetők, amelyeknél a megjelölt járdaszakasz a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van, és a felújítást a gyalogjárda, valamint a gépkocsi behajtó szakasza műszaki szempontból indokolttá teszi.

A fentiek értelmében javasolt, hogy a pályázók előzetesen érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatal munkatársainál az érintett szakaszok tulajdoni viszonyairól az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: (06) 1 305 – 3238

E-mail: varosuzemeltetes@bpxv.hu

A műszaki állapot felmérése a Pályázati adatlapok benyújtását követően helyszíni szemle keretében történik.

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

– önkormányzati, vagy egyéb közintézmények szomszédságában lévő járdaszakaszok;

– városkép javítása szempontjából indokolt felújítások;

– túljelentkezés esetén előnyt élveznek a rosszabb műszaki állapotban lévő járdaszakaszok.

Érvénytelen a pályázat:

– amennyiben az érintett járdaszakasz nem a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi (pl: magánút, vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdona stb.)

– amennyiben a Pályázati adatlap hiányosan került kitöltésre, ill. nem csatolják az előírt mellékleteket, és a tapasztalt hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül nem pótolják;

(Ilyen hiányosság lehet például a tulajdonosok aláírásának elmaradása, ill. lakóközösségek esetében a közgyűlési határozatok elmaradása stb.)

– a Bizottság által nem támogatható továbbá a pályázat, ha az érintett járdaszakasz műszakilag megfelelő állapotban van;

4) Értesítés a lakossági önrész teljesítésének módjáról

A pályázati adatlapokon a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a rájuk eső önrészt egy összegben, a munkálatok megkezdése előtt az Önkormányzat részére befizetik.

Az önrész kiszámításának alapját képező szakaszhossz és szélesség értékét az Önkormányzat munkatársai a felmérés során állapítják meg, melyről a pályázót értesítik.

A saroktelek több érintett szakasza esetén csak a postacím felé eső szakasz után kell önrészt fizetni. Amennyiben csak az egyik szakasz felújítása indokolt, a lakossági önrész az alapján kerül megállapításra.

(Lásd: Pályázati adatlap 1) pontja)

A Bizottság döntéséről írásban tájékoztatjuk a pályázókat, ill. csekket küldünk, melyen be kell fizetni az értesítőben megjelölt pályázati önerő összegét.

A csekk befizetésével a Pályázó tudomásul veszi az Önkormányzat által megállapított műszaki paramétereket (szélesség, hosszúság, négyzetméter) és elfogadja az Önkormányzat által megbízott kivitelezőt.

5) Kivitelezés módja

A járdaszakaszok felújításának kivitelezését minden esetben a XV. kerületi Önkormányzat által megbízott RÉPSZOLG Nonprofit Kft. fogja elvégezni. A munkálatok befejezési határidejét az Önkormányzat szerződésben határozza meg.

A kivitelezések tényét a Polgármesteri Hivatal munkatársai műszaki átadás-átvétel keretében ellenőrzik.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás