Menu

Oktatás

Óvodai nevelés

Kötelező-e, és hány éves kortól a gyermekemet óvodába járatnom?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét {a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdés b) pont}.

Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A beiratkozás időpontjáról a fenntartók minden évben, hirdetményben adnak tájékoztatást.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Hová fordulhatok, ha a gyermekemet nem vették fel az általunk választott óvodába?

A gyermek óvodai felvételét elutasító óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be a óvoda vezetőjéhez.

Az óvodavezető a jogorvoslati kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A fenntartó a meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő jogszabálysértésre hivatkozással, a döntés közlésétől számított harminc napon belül a fenntartó másodfokú döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti.

Vissza a főoldalra

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás