Menu

Tájékoztató a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről 9.

2020.12.08.

Ismét rendkívüli jogrend van érvényben, így a képviselő-testület, valamint a bizottságok hatáskörébe tartozó döntéseket  a polgármester hozza meg. Ezek összefoglalóját adjuk közre.

A koronavírus-járvány miatti tavaszi veszélyhelyzet után november 4-i hatállyal ismét bevezette a rendkívüli jogrendet a kormány (aminek 90 nappal való meghosszabbítására nem sokkal később igent mondott az Országgyűlés). Az önkormányzatok esetében ez azt jelenti, hogy a képviselő-testületek hatásköre a polgármesterek kezébe került. Vagyis minden döntés, amelyre alapesetben a testület, valamint a bizottságok voltak jogosultak, a polgármester hatásköre lett, ezek a testületek nem üléseznek. (Kivételt képez az intézmények átszervezése, megszüntetése, azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.)

A rendkívüli jogrend hatálya alatt minden olyan döntést ismertettünk, amelyet Cserdiné Németh Angéla polgármester a rá ruházott hatáskörben meghozott. Ezeket a döntéseket a polgármester a képviselő-testület valamennyi tagjával egyeztette.

A helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (Xl.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A járványhelyzet és az erre hivatkozó kormányzati intézkedések következtében olyan helyzet állt elő, mely rendkívüli módon befolyásolja a kerületi költségvetés stabilitását, az önkormányzatnak lépnie kell ebben a helyzetben. Cserdiné Németh Angéla döntése értelmében az építményadó a 100 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén az eddigi 1846 Ft/m2/év mértéktől 1950 Ft/m2/év összegre, a 100 m2-t nem meghaladó hasznos alapterület esetén 1576 Ft/m2/év mértékről 1650 Ft/m2/év összegre nőtt. A telekadó belterületi ingatlanok esetén az idei 335 Ft/m2/év helyett 2021-től 350 Ft/m2/év, a külterületi ingatlanok esetében 168 Ft/m2/év helyett lesz 175 Ft/m2/év. Ahogy az előterjesztés is megjegyezte: az adómértékek még így sem közelítik meg a törvény által meghatározott legmagasabban megállapítható adómértékeket, és a XV. kerületben 2015 óta nem történt tényleges adómérték-emelés.

Előterjesztés

Határozat

A parkolási kötelezettség közterületen történő biztosításáról szóló rendelet

A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az építtetőkre, ha az épületek tetőtér-beépítéséből eredő többletgépjármű elhelyezését a közterületen teljesítenék. A rendelet a 2019. március 15. előtt kiadott engedélyekre vonatkozik. A többlet gépjármű elhelyezésére vonatkozó parkolási kötelezettség közterületen való biztosítása pénzben megváltható. A pénzbeli megváltás engedélyezéséről az építtető kérelmére a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága dönt.

Előterjesztés

Határozat

A közterület-felügyelőket megillető juttatások

A korábbi létszámhiány, valamint a tevékenységhez kapcsolódó költségek emelkedése miatt indokolt a közterületi rendészeti munka színvonalának megőrzése, hatékonyabbá tétele érdekében vonzóbbá tenni a kerületben teljesítendő közterület-felügyelői, illetve a közterület-felügyelők munkáját közvetlenül segítő segédfelügyelői hivatást. Ennek érdekében közterület-felügyelőket megillető juttatásokról döntött a polgármester.

Előterjesztés

Határozat

A Polgármesteri Hivatal dolgozóit 2021. évre megillető egyéb juttatások

Előterjesztés

Határozat

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

A XV. kerület a korábbi döntésnek megfelelően 2020. december 31-el kilép Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulásból. Ennek a feladatnak az önálló ellátásáról döntött a polgármester. Az önkormányzat mezőőri szolgálatának feladatait a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló – köztisztviselőként foglalkoztatott – mezőőrök fogják ellátni, kizárólag a XV. kerület közigazgatási területén.

Előterjesztés

Határozat

A 2021 . évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyása

Előterjesztés

Határozat

A 2021. évi Ellenőrzési Munkatervek jóváhagyása

Előterjesztés

Határozat

Az XV. Média Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztés

Határozat

Bizottsági tagcserék

A Jogi Bizottságban 2021. január 1-től Ruttkay Dániel Zsolt váltja Steimetz Alex jelenlegi nem képviselő bizottsági tagot, a Kerületfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Szekeres Tamás lesz Liszka Levente Tibor helyett.

Előterjesztés

Határozat

Felügyelőbizottsági tag megválasztása

Varga András István 2020. december 31-i hatállyal írásban lemondott a PALOTA-HOLDING Zrt-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságáról, helyette Liszka Levente Tibor kerül a testületbe.

Előterjesztés

Határozat

A parkőrszolgálat 2020. évi működésének tapasztalatairól és 2021. évi fejlesztéséről

A 2019-ben elindított parkőrszolgálat leginkább a Fő téren hasznosult és végzett kiemelkedő tevékenységet, mivel a rendellenességek is jellemzően oda koncentrálódnak, de a másik három közeli területen sem szükségtelen a jelenlét. 2021-ben az önkormányzat a jelenlegi területeken kívánja működtetni a parkőrszolgálatot 1 rendészeti járőrpárral és 2 fő köztisztasági munkatárssal, azzal a kitétellel, hogy a Rendészeti Osztály járőrállománya teljes létszámának feltöltése esetén a járőrpárok száma 2-re emelkedjen.

Előterjesztés

Határozat

Az Önkormányzat által a kerületi sportszervezetekkel és a kerületi közművelődési  és sportszervezetekkel a 2020. évi támogatás keretében megkötött támogatási szerződések, illetve közművelődési megállapodás módosításáról

A járványhelyzet miatt került sor az idén megkötött támogatási szerződések egyeztetés utáni módosítására.

Előterjesztés

Határozat

Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról (Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcső Bernecebaráti Üdülő felújítása)

Az óvodák és a bölcsődék felújításának a következő nevelési év megkezdéséig (2021. szeptember 1.) el kell készülnie, a tábor felújítását pedig be kell fejezni a táborozási időszak (2021. nyár eleje) kezdetéig. Az ütemterv betartásához szükséges, hogy a tervezett felújítások közbeszerzései és beszerzési ne a 2021-es költségvetés elfogadását követően induljanak el.

Előterjesztés

Határozat

Ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról

Előterjesztés

Határozat

Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról

Tájékoztató a 2020 évi. nyári napközis táborról

Tájékoztató a Szilas-patak menti erdőrésszel kapcsolatban

(Cs.B.)

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás