Menu

Tájékoztató a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről 14.

2021.03.02.

A február 25-én meghozott döntések sorában a legfontosabb a 2021-es kerületi költségvetés elfogadása volt.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben 2020. november 4. óta rendkívüli jogrend van érvényben Magyarországon. Az önkormányzatok esetében ez azt jelenti, hogy a képviselő-testületek hatásköre a polgármesterek kezébe került. Vagyis minden döntés, amelyre alapesetben a testület, valamint a bizottságok voltak jogosultak, a polgármester hatásköre lett, ezek a testületek nem üléseznek. (Kivételt képez az intézmények átszervezése, megszüntetése, azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.)

A rendkívüli jogrend hatálya alatt minden olyan döntést ismertetünk, amelyet Cserdiné Németh Angéla polgármester a rá ruházott hatáskörben meghozott. Ezeket a döntéseket a polgármester a képviselő-testület valamennyi tagjával egyeztette.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

A 2021-es költségvetés összeállításának körülményei lényegesen eltérnek a korábbi évektől. Az tervezést végigkísérte a kialakult járványhelyzethez való alkalmazkodás: a költségvetésben megtervezett alap- és önként vállalt feladatok ellátásával párhuzamosan jelentős humán és anyagi erőforrásokat kellett átcsoportosítani a védekezésre. Mindeközben meg kellett tartani a költségvetés egyensúlyát az előre nem tervezhető kiadások finanszírozása, a központi kormányzat önkormányzatokat sújtó megszorításai és a gazdaság teljesítményének csökkenéséből adódó bevételkiesés mellett.

Ebből következően a 2021. évi költségvetés összeállításakor kevésbé lehetett alapozni a 2020-as tervszámokra, teljesítési adatokra és nagyobb bizonytalansággal kellett számolni a várható bevételeknél. A tervezéskor körültekintően felülvizsgálták az önként vállalt feladatokat. Ezekkel együtt is egyensúly költségvetés jött létre, amely hitelfelvétel, külső finanszírozású működési hiány nélkül biztosítható, és a szociális kiadásoknál a költségvetés reagáló képessége, rugalmassága garantálható. Mindemellett hangsúlyt fektet a közterületek értékének, színvonalának megőrzésére és annyi fejlesztési feladatot tartalmaz, melynek finanszírozása biztosítható.

A 2021. évi kiadások tervezésére a szigorú takarékosság elvének következetes érvényesítésével, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor.

A veszélyhelyzet alatti szabályok értelmében a polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva egyedül dönt a költségvetési rendelet megalkotásáról, de mint minden esetben, ezúttal is kikérte a képviselők véleményét. Tizenöt testületi tagtól érkezett vélemény a 2021-es büdzsé tervezetére.

Előterjesztés

Melléklet – könyvvizsgálói jelentés

Melléklet – könyvvizsgálói jelentés kiegészítése

Melléklet – a polgármesternek a Pénzügyi Bizottság hatáskörében eljárva meghozott döntése

Határozat

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

A 2020-as költségvetési-rendelet módosítása egyrészt a jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt volt szükség. Másrészt a költségvetési rendelet III. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások is szükségessé tették. Módosultak az állami támogatások, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése, jóváhagyása is szükséges.

Előterjesztés

Melléklet – könyvvizsgálói jelentés

Melléklet – könyvvizsgálói jelentés kiegészítése

Határozat

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (Ill. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet

A 8/2017. (Ill. 14.) önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a kerületi szintű jogszabályok megalkotására és módosítására irányuló eljárásokban az előírt egyeztetések megfeleljenek a felsőbb szintű jogszabályokkal. Vagyis a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű, egységesen szabályozott bevonását lehessen biztosítani.

Előterjesztés

Határozat

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (Vl.6.) ök. rendelet módosítása

A testület 2013-ban  Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díjat alapított. Az elismerésre azonban korábban is csak  egy-két javaslat érkezett, 2020-ban azonban már egyetlen sem. Mindezek alapján az elismerés adományozása megszűnik a rendeletmódosítással.

Előterjesztés

Határozat

A Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi szakmai tevékenysége

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén érintett önkormányzat képviselő-testületének a tűzvédelmi helyzetről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok 2021. február 4-én megküldte a „IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről 2020. január 1.- december 31. közötti időszakról” című beszámolót. Ebből többek között kiderül, hogy a XV. kerületben 2020-ben kevesebb volt a beavatkozást igénylő tűzeset, mint 2019-ben (igaz, többen mint 2018-ban; 2018: 66, 2019: 75, 2020: 71). A műszaki mentések számánál ugyanez a trend (2018: 202, 2019: 237, 2020: 216). Nem tudni, miért de hirtelen másfélszeresére ugrott a téves tűzriasztások száma (2018: 67, 2019: 66, 2020: 101).

Előterjesztés

Határozat

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi üzleti terveinek az elfogadása

Az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok Alapító Okirata, illetve Alapszabálya alapján a társaságoknak minden évben üzleti tervet kell készíteniük, amelyeket a tulajdonosnak kell elfogadnia. A cégek a 2021. évi üzleti évre vonatkozó üzleti terveiket elkészítették ezek az előterjesztés mellékleteit képezik.

Előterjesztés

Határozat

(Civil) Tanácsadó Kollégium tagjainak megválasztása

Az önkormányzat évente egy alkalommal pályázatot hirdet a XV. kerületi civil szervezetek számára. Az erről szóló rendelet szerint a pályázati döntések előkészítésében a döntéshozót (Civil) Tanácsadó Kollégium segíti. A Kollégium megbízatása 1 évre szól. A támogatásról alapítványok esetében a Képviselő testület, egyéb szervezetek esetében a Polgármester dönt. A döntésében a Kollégium javaslata nem köti a döntéshozót. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj kitüntetettjeit kereste meg az önkormányzat, hogy nyilatkozzanak, tudják-e vállalni a (Civil) Tanácsadó Kollégiumi tagság betöltésével járó feladatokat. A válaszok alapján a Budapest XV. kerület Díszpolgára cím kitüntetettjei közül Selényiné Stier Márta, a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj kitüntetettjei közül Carlos Lattez Pavez, Hajas Lászlóné, Kató Lászlóné, Kuzma István, Nábrádi Pálné, Reiszné Naszádi Magdolna, valamint Sági Ferenc vállalta a felkérést.

Előterjesztés

Határozat

A Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2020. évi támogatások elszámolása

A Képviselő-testület összesen 3.600.000 Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forinttal támogatta a kilenc nemzetiségi önkormányzatot 2020-ban.

Előterjesztés

Határozat

A polgármestert megillető szabadság 2021 . évi ütemezése

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) Vll A. fejezete szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket. Megadja annak mértékét,és előírja, hogy a polgármester foglalkoztatójának, a képviselő-testületnek minden év február 28-ig  jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését.

Előterjesztés

Határozat

Az Önkormányzat tulajdonában álló RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

Az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett ingatlanokat, amelyek kezelésével a 100 százalékos tulajdonában álló céget bízta meg.

Előterjesztés

Határozat

A Budapest Nyírpalota út 1-21. szám előtti, a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában álló 91158/107 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes átvételéről

Előterjesztés

Határozat

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás