Menu

Pályázat különleges gondozást igényelő gyermekek számára

2020.11.20.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága pályázatot ír ki sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására.

 

Pályázat célja:

Azon sajátos nevelési igényű, 3-23 éves gyermekek és fiatalok támogatása, akik különleges gondozást (nevelés-oktatást, fejlesztést) igényelnek. A támogatás a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt különleges gondozás keretében történő ellátás biztosítását, kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő foglalkozások, terápiák költségére fordítható.

A támogatás fejlesztő eszközök vásárlására nem fordítható.

 

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be az, akire vonatkozóan az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
 •  A sajátos nevelési igényű gyermek és fiatal a pályázat benyújtási határidő napjáig betöltötte a 3. életévét, és nem töltötte be a 23. életévét.
 • Kiskorú gyermek esetében a kiskorú gyermek, a szülő vagy a törvényes képviselő, nagykorú fiatal esetében a pályázó a pályázat benyújtási határidő napjától számítva az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, emellett életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakik.
 • A kérelem benyújtásakor a különleges gondozásban részesülő gyermek vagy nagykorú fiatal érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik.
 • A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát (142.500 Ft), a gyermeket egyedül nevelő személy esetében 600 százalékát (171.000 Ft).
 • Egy pályázó egy kérelmet nyújthat be.

 

Pályázat lebonyolításának rendje:

 • A pályázat a 2020/2021. nevelési-oktatási évhez kapcsolódóan kerül kiírásra.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21. (hétfő) 16.00 óra
 • A támogatás felhasználásának időszaka: 2021. január 1. – 2021. június 15.
 • Az elszámolás benyújtásának határideje: 2021. július 2. 12.00 óra
 •  A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálja el.
 • A pályázatok elbírálására várhatóan 2021. január –február hónapban kerül sor.
 • A pályázók értesítése a Kulturális Bizottság döntésétől számított 30 napon belül elektronikus úton (a pályázati adatlapon megadott e-mail címre) történik meg.

Pályázati dokumentáció:

 • Kitöltött pályázati adatlap;
 • A gyermekre, fiatalra vonatkozó, az adott nevelési-oktatási évben érvényes szakértői vélemény másolata mellékletként csatolva;
 • Óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás, intézményi ellátásról szóló igazolás mellékletként csatolva;
 • A lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata mellékletként csatolva;
 • Harminc napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás(ok) mellékletként csatolva (munkáltatói jövedelemigazoláshoz használható nyomtatvány a pályázati kiírás mellékleteként található);
 • A pályázati kiírás mellékleteként található nyilatkozatok kitöltve mellékletként csatolva
 • A személyes adatok kezeléséről szóló „Hozzájáruló nyilatkozat” aláírt példánya.
 • A pályázati dokumentációban megadott adatok hitelességét a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya ellenőrizheti.

 

Pályázat közzététele:

A pályázat az Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu/pályázatok) kerül meghirdetésre.

A pályázati adatlap beszerezhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról a pályázati kiírással együtt.

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázati adatlapot és a mellékleteket személyesen kell leadni a NIF Közművelődési, Köznevelés és Sport osztályán egy példányban a Kulturális Bizottságnak címezve.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Kulturális Bizottság elutasítja.

 

Hiánypótlás:

Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a pályázati adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felhívást kap, amelynek a kézbesítéstől számított 8 napon belül tehet eleget.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tesz eleget, pályázatát a Bizottság elutasítja.

 

Díjazás:

Pályázatonként legfeljebb bruttó 200.000 forint, azaz kettőszázezer forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A megítélt támogatási összeg folyósításának feltétele az előző támogatás elfogadott elszámolása.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben részletesen rögzíti a pályázati összeg felhasználásának módját, valamint az elszámolás rendjét.

A támogatás összegét az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül egy összegben folyósítja a nyertes pályázók részére.

A támogatás elnyerése esetén a nyertes pályázónak „felhatalmazás azonnali beszedési megbízást” (inkasszó) kell benyújtania, amely a támogatási szerződés mellékleteként szerepel.

 

További információk:

A pályázati kiírásról további felvilágosítás kérhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán telefonon, e-mailben, vagy ügyfélfogadási időben személyesen Dobrosiné Ladjánszki Tímea és Végh Ádám intézményfelügyeleti referenstől.

 

Elérhetőségek:

Dobrosiné Ladjánszki Tímea

 • Telefon:          06-1/305-3310
 • E-mail:            dobrosi.timea@bpxv.hu
 • Cím:                XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „A” épület, földszint 18-as szoba

Végh Ádám

 • Telefon:          06-1/305-3160
 • E-mail:            vegh.adam@bpxv.hu
 • Cím:                XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „A” épület, földszint 19-es szoba

 


 

Dokumentumok letöltése:

 

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás