Menu

Kimagasló XV. kerületi életműveket díjaztak

2020.09.15.

A megszokott márciusi ünnepség helyett idén szeptemberben került sor a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díjak, valamint a Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél elismerések átadására.

Ünnepi pillanatokkal, a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díjak átadásával kezdődött a képviselő-testület szeptember 8-i rendes ülése kedden. Az elismerés annak adományozható, aki kerületi lakosként vagy dolgozóként példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki a XV. kerület fejlődése, valamint a közjó előmozdítása érdekében. Az átadásra hagyományosan március 15-én kerül sor, erre idén a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség.

Az eseményen jelen volt a díjakat átadó Cserdiné Németh Angéla polgármester és Tóth Imre alpolgármester mellett Hajdu László országgyűlési képviselő, Tóth Veronika és Dr. Matlák Gábor alpolgármesterek, Dr. Filipsz Andrea jegyző és Dr. Kevevári Edit aljegyző.

A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj kitüntetettjei és az elhangzott méltatásuk:

A XV. kerület lakosságának gyógyítása érdekében több évtizeden át végzett kiemelkedő orvosi munkássága elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Dr. Sebestyén Júlia diabetológus főorvos.

Dr. Sebestyén Júlia 1996-ban szervezte meg a XV. Kerület diabetológiai ellátását. 20 éven keresztül volt vezető főorvos. Jelentős szerepet játszott a máig is működő civil szerveződésű Diabétesz Klub működésében és fenntartásában. Munkáját hivatásnak tekintve, példaértékű szaktudásával hozzájárul a XV. Kerületi Egészségügyi Intézmény magas szintű egészségügyi ellátásához. Betegei és kollégái egyaránt kedvelik és elismerik. Kiemelkedő kommunikációs és empátiás képességekkel rendelkezik. Minden esetben a segítőkészség és az elhivatottság jellemzi. Pályafutása során mindig is nagy gondot fordított és fordít a prevencióra. Az eltelt évtizedek alatt felvilágosító, tudományos előadások sorát tartotta az intézményben, országos kongresszusokon és civil szervezeteknél. A szakmai újítások, változások tekintetében naprakész, tudását igyekszik átadni fiatalabb kollégái részére. Kiemelkedő precizitással, a szakmája iránti alázattal, igényességen végzi mindennapi tevékenységét.

A súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek körében végzett kiemelkedő gyógypedagógiai tevékenysége, szociális munkája elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Némethné Varga Viktória, az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ egységvezetője.

Némethné Varga Viktória 1999. szeptemberétől dolgozik az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Fejlesztő Gondozó Központban gyógypedagógusként, 2013 tavaszától pedig egységvezetőként. A Központ 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy a súlyos, halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek számára napközi otthonos rendszerben biztosítson állapotuknak megfelelő nappali ellátást. A gondozó központ tevékenységének köszönhetően rövid idő alatt a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyakorló intézményévé vált. Némethné Varga Viktória a kezdetektől részt vett a fejlesztő iskolai oktatás Rehabilitációs Pedagógiai Programjának elkészítésében. Fő feladata volt a képzési rendszer, valamint a többi társintézménnyel való kapcsolattartás kialakítása. Némethné Varga Viktória az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karán tereptanárként is tevékenykedik, ami lehetővé teszi, hogy a gyógypedagógia szakos hallgatók közvetlenül megismerhessék a súlyos és halmozottan sérült gyermekekkel, fiatalokkal végzett gyógypedagógiai és szociális munka sajátosságait. Szakmai tudásával támogatja az ellátást igénybe vevők szülei által működtetett Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány munkáját is.

A XV. kerületben végzett több évtizedes elhivatott szakmai és kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Szabó Lászlóné bölcsődevezető.

Szabó Lászlóné 26 éve dolgozik a XV. kerületben. A miskolci Egészségügyi Szakiskolában 1986-ban szerzett általános ápolói és asszisztensi képesítést. Már a gyakorlatok során megtetszett neki a bölcsőde arculata, hangulata. Először a miskolci MÁV bölcsődében, majd 1988-ban Budapesten, szintén MÁV bölcsődében dolgozott. 1993-tól a XV. kerületi Egyesített Bölcsődékben helyezkedett el gondozónőként. 2011-ben szociálpedagógusként diplomázott család, gyermek és ifjúságvédelemre szakosodva. 2012 nyarán bölcsőde vezetőnek léptették elő. Szakmai tapasztalatainak és tudásának köszönhetően, felelősségteljesen látja el a rá bízott feladatokat. A közös célok elérése érdekében szeret csapatmunkában dolgozni. Jó kommunikációs és vezetői készségekkel rendelkezik, terhelhető, dinamikus és segítőkész ember. Munkájában kitartó és elkötelezett. A szülők bizalommal fordulnak hozzá, szívesen segít a felmerülő problémák megoldásában. Munkatársaival rendszeresen részt vesz a kerületi jótékonysági ételosztásokon, rendezvényeken.

A XV. kerületben végzett több mint négy évtizedes elhivatott pedagógusi és kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként Érdemérem Díjban részesült a nevelés-oktatás területén végzett tevékenységéért Csörgő Mária iskolaigazgató, intézményvezető.

Csörgő Mária első és egyetlen munkahelyén, a Hartyán Általános Iskolában kezdte pályafutását 1978-ban. 1984-től évfolyamvezető volt, 1987-1992. között igazgatóhelyettesi megbízást kapott, 1992-től pedig iskolaigazgatóként tevékenykedett. 2001-től elnök-igazgatóként irányította a Hartyán Nevelési-Oktatási Központ szakmai munkáját. A 2018/2019-es tanév végén nyugdíjba vonult. Hivatását jól ismerő, széles körű pedagógiai és módszertani ismeretekkel rendelkező pedagógus. Munkájára a biztos szakmai tudás, a tudatosság, a következetesség jellemző. Precizitása sok kolléga elé példaként állítható. Felelősségteljes vezetői feladatát nagy munkabírással és töretlen lendülettel végezte. Kollégáinak körültekintő irányítója, a szerteágazó feladatok hatékony szervezője volt. A pályán eltöltött évei alatt mindig a gyerekek és a kollégák érdekeit képviselte. Neki köszönhető, hogy az intézmény irányításának 26 éve alatt a folyamatos megújulásról szólt. Az átalakult újpalotai oktatási hálózat eredményeképpen két iskola diákjai és nevelői is sikeresen illeszkedtek be a Hartyán közösségébe. Vezetésével olyan Pedagógiai Programot hoztak létre, amely elismerést váltott ki a szülőkből és a szakma képviselőiből. Vezetőként fontosnak tartotta, hogy kollégáit, diákjait jól ismerje, és elhitesse velük, hogy valamiben ők a legjobbak. Pedagógusi pályafutása és vezetői tevékenysége példaértékű elhivatottságot és kitartást tükrözött.

A XV. kerület kulturális életében, a nevelés-oktatás területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Illyés Zsuzsanna fuvolatanár, előadóművész.

Illyés Zsuzsanna 1982. óta tanít a Hubay Jenő Zeneiskolában, mint fuvolatanár. Az eltelt évtizedek során előadóművészként és zenepedagógusként is a kerület kulturális életének egyik meghatározó, fáradhatatlan szervezője, közreműködője tanítványaival együtt. Elkötelezett lokálpatrióta, aki fontosnak tartja a kerület kulturális életének nyomon követését. A zeneiskolai diákönkormányzatot segítő tanár, közösségi programok megálmodója és szervezője. Egy évtizede óriási odaadással és lelkesedéssel szervezi a Rákospalota-Újváros Református Templom Adventi koncertjeit, melyre egykori növendékeit is visszahívja. Ebben a templomban Illyés Zsuzsa alkalmanként kántorként is közreműködik a vasárnapi Istentiszteleteken. Tanítványai évtizedek óta biztosítják az utánpótlást a fúvószenekarokba. Egyetlen felkérést sem utasít vissza, növendékeivel számos kiállítás megnyitón, egészségnapon, díjátadón, bemutatón és egyéb kulturális rendezvényen vett részt. Legszebb eredményeit a kamarazenei oktatás terén érte el és kamatoztatja a mai napig. Életre hívta a háromévente sorra kerülő „Kovács Imre Regionális Fuvola-kamara Találkozó és Továbbképzés” elnevezésű rendezvényt. Növendékei közül sokan neki köszönthetően a fuvolatanári-zenész pályát választották, s tanítottak vagy tanítanak a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.

A pedagógusi pályán eltöltött közel négy évtizedes kiemelkedő nevelő-oktató munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Szabóné Baranyai Edit pedagógus, igazgatóhelyettes.

Szabóné Baranyai Edit 1982-ben került tanítóként a Bogáncs Általános Iskolába, a jelenlegi Károly Róbert Általános Iskola jogelődjébe. Több évtizedes nevelő-oktató munkája során mindenkor nagy népszerűségnek örvendett a tanítványok körében, együtt élt az intézménnyel, a pedagógiai folyamatok aktív résztvevője és alakítója volt. A 2001/2002. tanévtől intézményegységvezető-helyettes volt, majd 2011-től az önállóvá vált iskola igazgatóhelyettese. Vezetői munkáját – időt és energiát nem kímélve – nagy hozzáértéssel, precizitással és az állandó megújulás képességével látta el. Munkakörébe tartozott az alsó tagozat teljes szakmai és pedagógiai irányítása. Az alsó tagozat tanulmányi és szabadidős tevékenységét nagy hozzáértéssel, a sokszínűség jegyében szervezte. 15 év vezetői tevékenység után úgy döntött, hogy visszatér a napi, legintenzívebb pedagógiai munkához, a tanításhoz. Mindig igyekezett megfelelni a kihívásoknak, így a legnehezebb feladatra vállalkozott, az iskolába lépő első osztályos tanulók nevelésére és oktatására. Különös figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének, valamint a különleges bánásmódot igénylő diákok nevelésének, oktatásának. Edit igazi példakép, a NAGYBETŰS PEDAGÓGUS megtestesítője.

Sportvezetői tevékenysége, valamint lokálpatriótaként a helyi kultúra és hagyományok ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Kapuszta Csaba sportvezető, lokálpatrióta.

Kapuszta Csaba előbb aktív sportolóként, majd eredményes sportvezetőként vált ismertté a XV. kerületben. Oroszlánrésze volt a pestújhelyi sporthagyományok, a hajdani legendás Pestújhelyi Sport Club, a „Pösöcö” felélesztésében. 2004-től elnöke az újraszerveződő Clubnak, amely azóta több sportágban is elismerésre méltó eredményeket ért el. Kapuszta Csaba a 2001-ben alakult, a pestújhelyi lokálpatriótákat összefogó Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület egyik alapítója, több éven keresztül az egyesület választmányának a tagja is volt. Vállalkozása, a Pestújhelyi Sport Club székhelyeként és klubhelyiségként is működő Hörpentő Söröző kitartó törekvésének köszönhetően egyre inkább a helyi közösségi élet egyik fontos színterévé vált. Csaba nem csak a sportklub és a Pátria Egyesület rendezvényei számára biztosít helyszínt, hanem más kerületi társadalmi és civil szervezetek és amatőr kezdeményezések rendezvényeit is támogatja. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a Pestújhelyi Utcabál évenkénti megrendezése. Mindezek mellett a Pestújhelyi Sport Club könyvkiadó tevékenységet is folytat, s nevéhez fűződik a pestújhelyi lokálpatrióták 2007. óta megjelenő időszakos lapja, a Pestújhelyi Mozaik megjelentetése.

Igazi lokálpatriótaként a kultúra, a közösségteremtés, valamint a helyi szokások és hagyományok ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Szusza József kerületi lakos.

Szusza József tősgyökeres pestújhelyi lakos. 10 éve a Pestújhelyi Pátria Egyesület oszlopos tagja, valamint a Pestújhelyi Fiatalok Szervezet egyik alapítója. Számos rendezvény ötlete, szervezése, megvalósítása fűződik a nevéhez. Ilyenek például a Pestújhelyi Advent, a Pestújhelyi Farsang, a Húsvéti Locsolkodás, a Pestújhelyi Madárnap és a Pestújhelyi Haloween. Máig emlegetett az a március 15-ei rendezvény, amelyen – szintén az Ő szervezésének köszönhetően – huszárokat láthatott a közönség a Pestújhelyi úton. Figyelmet fordít a környék arculatára s az épített környezet értekeinek megóvására, megismertetésére. Aktívan vett részt a Pestújhelyi Katolikus Templom toronyórájáért folytatott kampányban, amely szerveződés azóta az Órakör elnevezést kapta. Nevéhez fűződik a Pestújhelyi téri játszótér felújítása. Városvédő ötlete volt a korábban Pestújhely fő utcáit borító macskakövek megőrzése. Igyekszik életben tartani azokat a szokásokat és hagyományokat, amelyek Pestújhelyet azzá teszik, ami, valódi közösséggé.

Érdemérem Díjban részesül a közigazgatás területén végzett tevékenységéért Dr. Lamperth Mónika, a XV. kerület korábbi jegyzője.

Dr. Lamperth Mónika a Pécsi Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, amelyet a közigazgatás különböző területein közel 40 évig hasznosított. Többek között kerületünkben, ahol hat évig, 2014–2020-ig dolgozott jegyzőként. Pályakezdőként a Somogy Megyei Tanácsnál helyezkedett el, ahol különböző szakigazgatási szerveknél dolgozott beosztott, majd vezető munkakörben.

A politikai életben 1989-től vállalt aktív szerepet. 1994-ben országgyűlési képviselővé választották, mint Kaposvár egyéni képviselőjét, s 2010-ig részese volt a törvényhozásnak.

Hét éven keresztül a Kormány tagjaként több miniszteri posztot is betöltött:

 • 2002-2006. között belügyminiszter volt. Ő az ország első és mindmáig utolsó női belügyminisztere.
 • 2006-2007. Önkormányzati és területfejlesztési miniszter.
 • 2007-2008. Szociális és munkaügyi miniszteri tárcát kapott.

Mindig fontosnak tartotta, hogy a jövő generációja megismerje a közigazgatást. Ezért 2012-től hat éven keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán a „Helyi Önkormányzatok” című tantárgyat oktatta.

A XV. kerületben betöltött szerteágazó jegyzői feladatai közül az első, legfontosabb feladatának tartotta, hogy a házban uralkodó politikai feszültségek miatt kiegyensúlyozatlan hivatalból profi módon működő szervezetet hozzon létre. Kimagasló közigazgatási és szakmai tudása révén a polgármesterek munkájának legfőbb segítője volt. A törvényesség őreként biztosította, hogy a közjogi berendezkedésnek megfelelően mindenki – Képviselő-testület, bizottságok, polgármester – szabályszerűen gyakorolhassa hatáskörét és döntési kompetenciáját. Dr. Lamperth Mónika szakmai és politikai munkája során az önkormányzati rendszer elkötelezett szolgájaként vezette, irányította a közigazgatás ezen ágazatát. A magyar önkormányzati igazgatási rendszer kiváló ismerője, aki az aprófalvas térségektől kezdve a kisebb önkormányzati települések át a megyei, fővárosi önkormányzatok működésének, feladatellátásának elhivatott szakértője.

A kerület intézményrendszerében – gazdasági területen – 30 éve tartó eredményes és kiemelkedő munkájának, vezetői tevékenységének elismeréseként Érdemérem Díjban részesült Soha Péter, a Gazdasági Működtetési Központ (GMK) gazdasági igazgatója.

Soha Péter 30 éve él és dolgozik a XV. Kerületben. 1990-ben a Csokonai Művelődési Központ gazdasági ügyintézőjeként kezdte pályafutását. 1994-től 17 éven keresztül a Hartyán Iskolában dolgozott. Kezdetben gazdasági ügyintézői feladatokat látott el, majd 1995-től a Hartyán Nevelési-Oktatási Központ gazdasági vezetésére kapott megbízást. Az intézmények gazdálkodásának magas szintű ismerete és gyakorlati tapasztalatai alapján 2011-ben az akkor megalakuló Gazdasági és Működtetési Központ tervezési és koordinációs feladatainak ellátására kérte fel az önkormányzat. 2012-től a GMK gazdasági igazgatójaként a kerület köznevelési, bölcsődei, óvodai, kulturális és szociális intézményeinek központi gazdálkodásáért felel. A kerületi intézményrendszerben eltöltött 30 éves munkája során mindig az intézmények jogszerű, megbízható, eredményes gazdálkodását tartotta legfontosabb feladatának. A költségvetési gazdálkodást előremutató, stratégiai szemléletű gondolkodással, határozott szakmai irányítással segíti elő. Kiváló problémamegoldó képességét, példamutató szorgalmát, megoldásra való törekvését a kerületi intézmények és az önkormányzat vezetői is elismerik.


A Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél elismerést a kerületért végzett tevékenységükért a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság állományának, valamint a Katasztrófavédelem IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának tagjai kaphatják kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkájukért. Az okleveleket ezúttal a munkatársak képviseletében dr. Balogh Róbert kerületi rendőrkapitány és Béres Ferenc tűzoltó parancsnok vették át.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság állományában a bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti feladatok ellátása során végzett kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevélben részesült:

 • Enzsöl János rendőr zászlós
 • Gyurácz Lőrinc rendőr őrnagy
 • Ilyés Attila rendőr főhadnagy
 • Kovács Ferenc rendőr őrmester
 • Lepsényi Dóra rendvédelmi igazgatási alkalmazott
 • Máthé Csaba címzetes rendőr törzsőrmester
 • Szoboszlay Ákos Tibor rendőr főtörzsőrmester
 • Tóth Balázs Ádám rendőr őrnagy
 • Tóthné Hornyák Erika rendvédelmi igazgatási alkalmazott
 • Zakor Gabriella címzetes rendőr őrnagy

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában a tűz- és kárelhárítási feladatok ellátása során végzett kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevélben részesült:

 • Barna Imre tűzoltó főtörzsőrmester
 • Kirchhofer Ádám tűzoltó őrmester
 • Kovács László tűzoltó főtörzsőrmester
 • Somogyi Dávid tűzoltó őrnagy
 • Szabó Árpád tűzoltó százados

(Cs.B.)

Fotók: Nagy Botond/XV. Média

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás