Menu

Érdeméremben részesültek

2011.10.01.

Felemelő ünnepi hangulatú ünnepség volt ezen a héten szerdán a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az önkormányzat döntésének megfelelően tízen vehették át az első alkalommal kiosztásra kerülő „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” Díjat.

A Himnusz közös eléneklését követően Vizér Klára alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd László Tamás polgármester intézett köszöntő gondolatokat mind a megjelentekhez, mind az ünnepeltekhez, majd ő adta át a díjazottaknak Gyurkovics Miklós, a kerületi Önkormányzat KKES Bizottságának elnökével-, valamint Donga Árpádné, a Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság elnökével közösen az emlékplakettet, az oklevelet, valamint Gyulai Líviusz Kossuth-díjas művész linometszetét, illetve a díjjal járó pénzjutalmat.

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérmet vehetett át

-az egészségügy területén Szigeti Tiborné a rákospalotai emberek egészségének megőrzése érdekében tanúsított 50 éves áldozatos szolgálatáért, példás szakmai felkészültségéért, derűs emberszeretetéért
A méltatást Tóth Csaba olvasta fel:
Szigeti Tiborné Éva 1961.januárjától teljesít szolgálatot az Opál utcai háziorvosi rendelőben körzeti nővérként. Hivatását teljes szívvel, odaadással, és kimagasló szakmai igényességgel végzi immár 50 éve minden nap. Míg munkájában pontos és következetesen szigorú, addig a betegekkel való kapcsolatában megértő és gondoskodó. A rendelőben az évtizedek alatt több orvos is szolgált, akikkel Éva nővér mindig megtalálta a hangot, és biztosította a folytonosságot. Szigeti Tiborné Éva szakmai és emberi helytállása szép példája az elhivatottságnak, az együttérzésnek, és a hűségnek.

– a szociális és családvédelem területén dr. Oláh Lajos a Rákospalotán élő emberek egészségének megőrzése érdekében több, mint 40 éven át magas szakmai felkészültséggel végzett fáradhatatlan, áldozatos szolgálatáért, a helyi közéletben kifejtett építő szerepvállalásáért.
A méltatást Gyurkovics Miklós képviselő olvasta fel.
Dr. Oláh Lajos több, mint 50 éve szolgál orvosként, ebből négy évtizede kerületünkben. Az egészségügyben eltöltött hosszú évtizedek alatt Oláh doktor úr mindig nagy hangsúlyt fektetett a felvilágosításra, tanácsadásra, és a családlátogatásra, ami különösen azért említésre méltó, mert betegei között sokan voltak és vannak idősek, szociálisan rászorulók, és hátrányos helyzetűek. Hivatását mind a mai napig az egészségügy és a betegek iránti elkötelezettséggel, szociális érzékenységgel és példaértékű szakértelemmel végzi. Dr Oláh Lajos éveken át bizottsági szakértőként az önkormányzat munkáját is nagy odaadással segítette.

– a nevelés-oktatás területén Becskeháziné Czenki Valéria a XV. kerületi gyermekek és családok érdekében évtizedeken át példamutató szakmai felkészültséggel és empátiával végzett szolgálatáért, mindig megújulni és megújítani képes derűs elkötelezettségéért
A méltatást a Kerületi Nevelési Tanácsadó igazgató-helyettese, Tóth Zsuzsanna olvasta fel.
Becskeháziné Czenki Valéria 1990 óta dolgozik a Kerületi Nevelési Tanácsadóban, kezdetben fejlesztő pedagógusként, később klinikai és mentálhigiénés gyermek és ifjúsági szakpszichológusként. 2005 és 2008 között a Nevelési Tanácsadó vezetője volt. Nevéhez fűződik a Tanácsadón belül működő Önképző Kör életre hívása, és a ma már rendszeresen megrendezésre kerülő Nyílt Szakmai Nap. Valéria indította el a szülők részére a „Négyszemközt a pszichológussal” elnevezésű konzultációs lehetőséget a kerület iskoláiban (óvodáiban). Munkáját évtizedek óta kimagasló szakmai igényességgel, empátiával, odaadással végzi. Újításra való nyitottsága, megújulásra való készsége példaértékű munkatársai, a szakma és az egész kerület közössége számára. A kitüntetéssel hivatásbeli kiválóságát, a gyermekek-családok fáradhatatlan szolgálatát, a közösség erejébe vetett hitét, és a kerülethez való hűségét kívánjuk elismerni.

– a sport területén Kutasi Róbert a rákospalotai sport – kiemelten a futball – érdekében lelkesedéssel, magas szakmai felkészültséggel, kitartással és hittel végzett munkásságáért, egyéni hangvételű sportújságírói tevékenységéért
A méltatást Bitvai Nándor alpolgármester olvasta fel.
Kutasi Róbert az ország egyik legismertebb sportújságírója, a Sport+ újság szakírója, az MLSZ NB II-es bizottságának elnöke, a REAC labdarúgó csapatának klubigazgatója. Magas színvonalú szakmai irányításával meghatározó szerepet vívott ki Rákospalota labdarúgó csapatának nem csupán a kerületben, hanem a magyar futballban is. Szívén viseli a minőségi labdarúgást, általában az iskolai sportot, az utánpótlás nevelést, és a sportszakmai képzést. Kutasi Róbert rákospalotai labdarúgó sportot támogató önzetlensége és lelkesedése példaértékű.

-a köz érdekében a közösségért végzett tevékenység területén Báthory Béla, aki évtizedeken át tanúsított derűs, példamutató civil elszántságáért, a lakótelepi közösségek erejébe vetett töretlen hitéért, az Újpalotaiak Baráti Körében, és a Nyírpalota Társaság életében való meghatározó, építő szerepvállalásáért vehette át az elismerést.
A méltatást Báder György képviselő olvasta fel.
Báthory Béla 1984 óta az Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület elnöke. Az egyesület megalakítása óta töretlenül hisz abban, hogy a lakótelepi emberekből akkor formálódik igazi közösség, ha megteremtik számukra a találkozás, az eszmecsere, a művelődés és a szórakozás lehetőségét. Az Újpalotaiak Baráti Köre – Báthory Béla áldozatos és álhatatos vezetésével –évtizedek óta ebben vállal példaértékű szerepet. Az egyesület a rendszerváltás előtt a véleménynyilvánítás szabadságáért küzdött, a 90-es évek elején politikatörténeti szabadegyetemet szervezett, és képviselőt juttatott a kerületi képviselő-testületbe. Az ÚBK közéleti vitafórumai, filmklubja, báljai, és közös kirándulásai legendásak. Báthory Béla közösségalakító és közösségszervező személyisége nem csupán Újpalota, hanem az egész kerület számára példa.

– néhai Juhász Györgyné helyett gyermekei, Juhász Ilona és Homor Ferencné vették át az elismerést. Juhász Györgyné, Ilonka néni a pestújhelyi katolikus közösséget évtizedeken át példamutató hittel, kitartással és derűvel szolgáló áldozatos munkásságáért, a családba és az egyházi közösségekbe vetett rendíthetetlen hitéért érdemelte ki e díjat.
A méltatást Juhász Gábor pestújhelyi lakos olvasta fel.
Szomorú szívvel értesültünk arról, hogy Juhász Györgyné Ilonka néni néhány hete 90 évesen elhunyt. Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzésünket. Ilonka néni 1964 óta szolgálta a Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia közösségét sekrestyésként, irodistaként, és kántorként. Szívvel, lélekkel, és igazi keresztény példamutatással fáradozott a pestújhelyi katolikus közösség megerősödéséért és felemelkedéséért. Az egyház szolgálatában eltöltött évtizedek alatt több plébános, káplán, és kispap munkáját segítette, és gondját viselte. Négy évtizeden át végezte áldozatos közösségi hivatását, és jelképezte a folytonosságot a pestújhelyi katolikus közösség életében. Bár munkája Pestújhelyhez kötötte, lelkesen szorgalmazta, hogy Újpalotán is épüljön katolikus templom. Ilonka néni cselekvő ember-, család és közösség szeretete követendő példa mindannyiunk számára.

– Vitai Attila a rákospalotai MÁV-telepi katolikus közösséget több évtizeden át derűs hittel építő, formáló lelkészi szolgálatáért, a plébániai ifjúság kezdeményezéseinek lelkes felkarolásáért, emberi és hivatásbeli példaadásáért, Rákospalotához fűződő hűségéért
A helyettes esperesről szóló méltatást dr. Balázs Zoltán képviselő olvasta fel.
Vitai Attila atya 1938 óta él kerületünkben. 1990-ben lett a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia főplébánosa, 14 éve helyettes esperes. Attila atya hittel és derűvel szolgálja a rákospalotai katolikus közösséget, példamutató lelkesedéssel szervezi a közösség kulturális rendezvényeit, gyermek és ifjúsági programjait, valamint a városmisszió helyi eseményeit. A hívek és a fiatalok hitének ébrentartása érdekében évről-évre megszervezi és inspirálja a nyári táborokat és foglalkozásokat, egyengeti a Lumen Christi kórus és a Székely Műhely Zenekar hazai és nemzetközi pályafutását.
Attila atya hitet és reményt sugárzó egyházi szolgálata, életvidám és színes egyénisége például szolgál az egész kerület lakossága számára.

– a vállalkozás területén Goldman László Rákospalotához kötődő – évtizedeken át tanúsított – hűségéért, a kárpitos mesterség terén kifejtett példamutató munkásságáért, példaértékű szorgalmáért
A méltatást Dr. Novák Ágnes alpolgármester olvasta fel.
Goldman László több évtizedes rákospalotai munkássága során a lakosság igényeit figyelembe véve alakította ki kárpitos kisiparos vállalkozását, és működteti mind a mai napig kimagasló színvonalon mindannyiunk javára és örömére. Ismeri és használja a hagyományos anyagokat és a tradicionális technikákat, melyeket az antik bútorok felújítása, javítása, kárpitozása során alkalmaz. Ügyfeleinek érdekfeszítő tájékoztatást ad a különböző korok bútorairól, stílusairól. Gondos keze közül kizárólag igényes és minőségi bútorok kerülnek ki, melyek méltán öregbítik mesterük hírnevét a kerületben és azon túl is. Goldman László szakmai igényessége, hivatásához és Rákospalotához fűződő hűsége példaértékű.

– a környezetvédelem és a településfejlesztés területén Ocsovai András, aki az Újpalotán élő emberek érdekében kifejtett fáradhatatlan, egyéni, civil kezdeményezéseiért, a lakótelepi élet és általában az emberek jobbá tételébe vetett töretlen hitéért, mindig az igazságot kereső, kritikus látásmódjáért kapta meg az elismerést.
A méltatást Báthory Erzsi képviselő asszony olvasta fel.
Ocsovai András évtizedek óta él családjával Újpalotán, de nem lakótelepi átlagemberként: érdeklődő és vigyázó szemmel járja Újpalotát, dokumentálja és hívja fel a figyelmet minden jóra és rosszra, amit lát. Miközben következetesen és fáradhatatlanul rámutat a közterületeinken tapasztalható emberi hanyagságra, nemtörődömségre, károkozásra, addig észrevesz minden szépet, jót, közösségért való tenni akarást. Következetessége tiszteletreméltó, szókimondása zavarba ejtő. Ocsovai András igazi közösségi ember. A kitüntetéssel ezt szeretnénk megköszönni.

– a média nyilvánosság területén Várhegyi Gábor részére az újpalotai civil közösségek életre hívásában és éltetésében való alkotó részvételéért, a lakótelepi nyilvánosságot évtizedeken át szolgáló egyéni hangvételű, sajátos humorérzékkel és szókimondó kritikával megírt közéleti írásaiért
A méltatást Dárdai Árpádné képviselő asszony olvasta fel.
Várhegyi Gábor a kilencvenes évek elejétől lakik Újpalotán. Szinte azonnal bekapcsolódott a lakótelepi civil életbe: rendszeresen írt az Újpalotai Szabadidő Központ által indított Újpalota 2000 című újságba, és szerkesztőségi tagja lett a Toronyhír című civil újságnak is. Kivételes humorérzékkel megáldott publicista. 1997-ben kezdeményezésére jött létre a Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület, mely a kerületi iskolák közötti szabadidős és sport vetélkedőket szervezi. Alapító tagja a 2002-ben megalakult Nyírpalota Társaságnak A Fő téren kialakítandó szökőkútért indított civil kezdeményezésben kiemelkedő szerepet játszott. Várhegyi Gábor kivételes példája a kiváló tollú írónak, aki egyben a tettek embere is.

Az elismerések átadását, illetve a Szózat közös eléneklését követően az ünnepség befejezéseként a képviselő-testület tagjai egy koccintásra várták az ünnepelteket a Házasságkötő terembe, ahol László Tamás polgármester mondott pohárköszöntőt.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás