Menu

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon: +36 1 414 7100
+36 1 414 7101
+36 1 414 7102
+36 1 414 7105
Műszaki hiba esetén: +36 30 690 9286
Fax: +36 1 414 7104
E-mail: info@palotah.hu
Webcím: http://www.palotah.hu
Vezető: Bokor István Béla vezérigazgató
Vezető elérhetőségei:
1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telephelyek:

1158 Budapest, Ady E. utca 10.

A Társaság fő tevékenységi köre: Ingatlankezelés. A társaság 100 %-ban az alapító önkormányzat tulajdonában áll.

A társaság jelenlegi létszáma: 45 fő.

A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.) a Tulajdonos BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT-tal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi a szerződésben meghatározott feladatokat, mely összhangban van az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladatokkal, és anyagi lehetőségekkel.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait az Önkormányzat költségvetése és a Zrt. Üzleti Terve tartalmazza.

A Zrt.

  • 1992. január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás célú helyiségeket.
  • Számlázza és beszedi az Önkormányzatot megillető bérleti díjakat, közös költséget, valamint a külön szolgáltatási díjakat.
  • 2005. évtől végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő albetétek bérlői távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenységét.
  • Ellátja az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a részletfizetéseket.
  • Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzatok szerint a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül többek között épület tető felújítást, csatorna és víz bekötést, elektromos fővezetékek cseréjét, kémény átépítését, lakások teljeskörű felújítását, fűtés korszerűsítést is végez. Minden más karbantartási feladat a bérlőt terheli, figyelemmel a szerződésében foglaltakra. Amennyiben ezen munkálatokat a Zrt. végzi el, akkor azt a bérlőnek ki kell fizetnie.
  • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján minden év október 31. napjáig elvégzi a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlőinek tekintetében a szociális lakbérre való jogosultság felülvizsgálatát.
  • Fenti rendelet alapján évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tart az Önkormányzat tulajdonát képező lakásingatlanokban, melyet a bérlő köteles tűrni.

A Palota Holding Zrt. által kezelt önkormányzati lakások, komfortfokozat szerinti megoszlása 2018. december 31.-én a következő volt:

Komfort-fokozat Összesen 2012. 12. 31. napján Összesen 2018. 12. 31. napján
db m2 db m2
Összkomfortos 1281 63 178 687 34 263
Energiatakarékos összkomfortos 545 26 599
Komfortos 506 15 924 518 18 921
Félkomfortos 124 4 424 63 2 050
Komfort nélküli 183 9 965 68 1341
Szükség lakás 8 245 4 59
Összesen: 2 102 93 736 1 885 83 233
Nyugdíjas Ház 47 1316 47 1316
Mindösszesen: 2 149 95 052 1 932 84 521

 

A kezelt ingatlanok értéke a vagyonleltár szerint bruttó 650 millió forint.

A Társasházak közös képviseletét ellátó csoport jelenleg 173 ingatlan, illetve 2863 albetét tekintetben lát el kezelési feladatot. Ezek közül jelentős azon albetétek száma, amelyek magán tulajdonban vannak.

A bérlők díjfizetési hajlandósága sajnos igen változó. A követelések beszedése során a Zrt. minden, a rendelkezésére álló jogi és pénzügyi intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kintlévőségek csökkenjenek. Az intézkedések formája, sorrendje és határideje a hatályos jogszabályok rendelkezéseihez kötött.

A Zrt. mindenkor a XV. kerületi lakosok rendelkezésére áll, kedvező feltételekkel, teljes körűen vállal társasház kezelést.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Cégjegyzésre jogosult önállóan:

Bokor István Béla vezérigazgató

Cégjegyzésre jogosultak együttesen:

Bicskei Attila gazdasági igazgató

Bottyán Tünde Gyöngyvér ingatlankezelési igazgató

Dr. Jankura Tamás műszaki igazgató

Vezető: Bokor István Béla vezérigazgató
Vezető javadalmazása:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testület mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja a 203/2020. (IV. 15.) ök. számú határozatával a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására Bokor István Bélát választotta meg, önálló aláírási joggal 2021. május 31. napjáig.

A vezérigazgató havi munkabérét bruttó 1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint összegben határozta meg, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 36.000 km/év futásteljesítményben határozta meg.

A Munkavállalót megillető egyéb juttatásokat a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testület 485/2019. (XI.21.) ök. számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat alapján határozta meg a tulajdonos.

Felügyelőbizottság elnöke Varga András
Felügyelőbizottság elnökének javadalmazása Havi tiszteletdíja:

bruttó 200.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Felügyelőbizottsági tagok Barkóczi Bianka Zsanett, Felügyelőbizottság tagja

bruttó 150.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Gugyella János, Felügyelőbizottság tagja

bruttó 150.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Térkép:

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás