Menu

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon: +36 1 414 7100
+36 1 414 7101
+36 1 414 7102
+36 1 414 7105
Műszaki hiba esetén: +36 30 690 9286
Fax: +36 1 414 7104
E-mail: info@palotah.hu
Webcím: http://www.palotah.hu
Vezető: Száray Loránt Rudolf vezérigazgató
Vezető elérhetőségei:
1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telephelyek:

1158 Budapest, Ady E. utca 10.

A Társaság fő tevékenységi köre: Ingatlankezelés. A társaság 100 %-ban az alapító önkormányzat tulajdonában áll.

A társaság jelenlegi létszáma: 78 fő.

A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.) a Tulajdonos BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT-tal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi a szerződésben meghatározott feladatokat, mely összhangban van az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladatokkal, és anyagi lehetőségekkel.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait az Önkormányzat költségvetése és a Zrt. Üzleti Terve tartalmazza.

A Zrt.

  • 1992. január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás célú helyiségeket.
  • Számlázza és beszedi az Önkormányzatot megillető bérleti díjakat, közös költséget, valamint a külön szolgáltatási díjakat.
  • 2005. évtől végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő albetétek bérlői távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenységét.
  • Ellátja az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a részletfizetéseket.
  • Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzatok szerint a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül többek között épület tető felújítást, csatorna és víz bekötést, elektromos fővezetékek cseréjét, kémény átépítését, lakások teljeskörű felújítását, fűtés korszerűsítést is végez. Minden más karbantartási feladat a bérlőt terheli, figyelemmel a szerződésében foglaltakra. Amennyiben ezen munkálatokat a Zrt. végzi el, akkor azt a bérlőnek ki kell fizetnie.
  • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján minden év október 31. napjáig elvégzi a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlőinek tekintetében a szociális lakbérre való jogosultság felülvizsgálatát.
  • Fenti rendelet alapján évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tart az Önkormányzat tulajdonát képező lakásingatlanokban, melyet a bérlő köteles tűrni.

A Palota Holding Zrt. által kezelt önkormányzati lakások, komfortfokozat szerinti megoszlása 2018. december 31.-én a következő volt:

Komfort-fokozatÖsszesen 2012. 12. 31. napjánÖsszesen 2018. 12. 31. napján
dbm2dbm2
Összkomfortos128163 17868734 263
Energiatakarékos összkomfortos54526 599
Komfortos50615 92451818 921
Félkomfortos1244 424632 050
Komfort nélküli1839 965681341
Szükség lakás8245459
Összesen:2 10293 7361 88583 233
Nyugdíjas Ház471316471316
Mindösszesen:2 14995 0521 93284 521

 

A kezelt ingatlanok értéke a vagyonleltár szerint bruttó 650 millió forint.

A Társasházak közös képviseletét ellátó csoport jelenleg 173 ingatlan, illetve 2863 albetét tekintetben lát el kezelési feladatot. Ezek közül jelentős azon albetétek száma, amelyek magán tulajdonban vannak.

A bérlők díjfizetési hajlandósága sajnos igen változó. A követelések beszedése során a Zrt. minden, a rendelkezésére álló jogi és pénzügyi intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kintlévőségek csökkenjenek. Az intézkedések formája, sorrendje és határideje a hatályos jogszabályok rendelkezéseihez kötött.

A Zrt. mindenkor a XV. kerületi lakosok rendelkezésére áll, kedvező feltételekkel, teljes körűen vállal társasház kezelést.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Cégjegyzésre jogosult önállóan:

Száray Loránt Rudolf vezérigazgató

Cégjegyzésre jogosultak együttesen:

Romsics Anikó gazdasági Igazgató

Bori Sándorné gazdasági igazgatóhelyettes

Bottyán Tünde Gyöngyvér ingatlankezelési igazgató

Dr. Jankura Tamás műszaki igazgató

Vezető: Száray Loránt Rudolf vezérigazgató
Vezető javadalmazása:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja a 97/2022. (II. 24.) ök. számú határozatával 2022. február 25-től 2022. december 31-ig terjedő határozott időre a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának, önálló aláírási joggal Száray Loránt Rudolfot választotta meg. A vezérigazgató havi munkabérét bruttó 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 25.000 km/év futásteljesítményben határozta meg.

Felügyelőbizottság elnöke Liszkai Levente Tibor
Felügyelőbizottság elnökének javadalmazása Havi tiszteletdíja:

bruttó 200.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Felügyelőbizottsági tagok Piller József, Felügyelőbizottság tagja

bruttó 150.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Gugyella János, Felügyelőbizottság tagja

bruttó 150.000 Ft/hó
A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Térkép:

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.