Menu

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Helyi nemzetiségi önkormányzatok Állami Számvevőszéki vizsgálata

Az Állami Számvevőszék 2013. évben a Budapest Főváros XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszak működését szabályszerűségi vizsgálat keretében ellenőrizte.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása és feladatellátása megfelelt-e a jogszabályoknak.

Az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredményét 2014. június és július hónapban juttatta el a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatához a következő jelentések formájában:

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Bolgár Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Horvát Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat)

ÁSZ jelentés a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (XV Kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat)

Vagyongazdálkodás Állami Számvevőszéki vizsgálata

Az Állami Számvevőszék 2013. évben vizsgálta Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata vagyonának 2009. január l. és 2012. december 31. közötti alakulását.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága és tevékenysége a jogszabályi előírásokkal összhangban volt-e, átlátható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő volt-e a vagyon nyilvántartása, a külső és belső ellenőrzések megállapításai hozzájárultak-e az önkormányzati vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségéhez.

A vizsgálat eredményét 2014. október hónapban a következő jelentésben foglalták össze:

ÁSZ jelentés az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése

A Palota-15 Kft. Állami Számvevőszéki vizsgálata

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodását ellenőrizte. 2018. évben fejezte be a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vizsgálatát.

A 2013-2016. évek közötti időszakra kiterjedő vizsgálat megállapításait a következő ellenőrzési jelentés tartalmazza:

Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyongazdálkodás Állami Számvevőszéki utóvizsgálata

Az Állami Számvevőszék a 2013. évi az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése keretében vizsgálta Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat.

Az utóellenőrzés eredményét a következő, 2018. évben készített jelentés tartalmazza:

Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezésének és működtetésének megfelelőségét, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok szabályszerűségét és helyénvalóságát vizsgálta, illetve 2016-ban a szünidei gyermekétkeztetés feladat ellátásának megfelelőségét és eredményességét. Továbbá az ÁSZ értékelte azt is, hogy a gyermekétkeztetést is ellenőrző állami szervek ellenőrzéseinek végrehajtása szabályszerű és eredményes volt-e, valamint a gyermekétkeztetést igénybevevők szerint teljesültek-e a gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok.

A vizsgálati tapasztalatok az alábbi linken elérhető ellenőrzési jelentésben olvashatóak:

A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése

Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019.

Az Állami Számvevőszék az Önkormányzatnál, mint tulajdonosi joggyakorlónál azt ellenőrizte, hogy az ellenőrzött gazdasági társasága feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakította-e, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e és kötelezettségeit teljesítette-e. A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál azt vizsgálta, hogy az biztosította-e a vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása útján, valamint szabályszerűen gondoskodott-e a társaság használatában, kezelésében lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről, gyarapításáról, hasznosításáról.

A vizsgálati tapasztalatok az alábbi linken elérhető ellenőrzési jelentésben olvashatóak:

19220_ASZ_Jelentes

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.