Menu

Lakásügyi ügyintéző

Publikálás dátuma: 2020. február 12.
Érvényessége:
2020. február 12. (szerda) -
2020. március 5. (csütörtök)

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

NÉPJÓLÉTI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

LAKÁSOSZTÁLY

LAKÁSÜGYI ÜGYINTÉZŐ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

1.) A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
Előkészíteni valamint végrehajtani az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, illetve tulajdonosi döntéseket.

2.) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a feladatkörébe utalt bérlakások és bérlemények vonatkozásában a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat.
Előterjesztéseket készít a döntésre jogosult Bizottságok, Képviselő-testület felé.
Közreműködik a méltányossági, közérdekű, stb. lakáskérelmek vizsgálatában, döntésre való előkészítésében.
Ügyfélfogadási időben és beosztás szerint gondoskodik az ügyfelek kérelmeinek, igazolásainak, egyéb iratainak átvételéről, továbbításáról a felelős lakás ügyintéző felé.
Közreműködik az önkormányzati lakás bérlőjének a kezdeményezésére indított elidegenítésre vonatkozó javaslatok/előterjesztések elkészítésében.
Gondoskodik az ügyfelek kérelmeinek elbírálásához szükséges szakvélemények, költségkalkulációk, környezettanulmány, hatósági igazolások, ingatlan tulajdoni lap, beszerzéséről.
Közreműködik a szociális-, költségelvű, illetve piaci alapú lakáspályázatok előkészítésében, a bérbeadás megvalósításában.
Feladatainak ellátása során figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonkataszter és a bérleti szerződések adatainak egyezőségét.
Közreműködik a Lakásosztály feladatkörébe tartozó koncepciók, rendeletek előkészítésében, módosításában.

3.) Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– cselekvőképesség,

– büntetlen előélet,

– felsőfokú iskolai végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló   29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontja alapján,

– gyakorlott szintű MS WORD, EXCEL-ismeretek,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

4.)    Előnyt jelent:
helyismeret,
a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

5.)     A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
ügyfélközpontúság,
kiemelkedő kommunikációs képesség,
jogszabály alkalmazási képesség,
megbízhatóság, pontosság,

 

6.)    A kinevezés időtartama:

A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

7.)     Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.), valamint a XV. ker. Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

8.)    Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet  alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (az önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben megtalálható),

– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata.

-hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. számú rendelet 6.cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján.

 

9.)     Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

10.)    Pályázat benyújtásának határideje:

2020. március 5.

 

11.)   Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton „lakásügyi ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:      XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy

személyesen (zárt borítékban) „lakásügyi ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:      XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy

elektronikus úton allaspalyazat@bpxv.hu e-mail címen

 

12.)    Pályázati eljárás módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

13.)   Pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 20.

 

14.)   A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu
Életképek újság

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás