Menu

Főosztályvezető/gazdasági vezető

Publikálás dátuma:2020. november 5.
Kiíró: Humánpolitikai Osztály
Érvényessége:
2020. október 26. (hétfő) -
2020. november 9. (hétfő)

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYON

FŐOSZTÁLYVEZETŐI/GAZDASÁGI VEZETŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

1.) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet  alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

A Közgazdasági Főosztály munkájának szakmai vezetése, a jogszabályokban és a munkáltató által belső utasításokban meghatározott feladatok szakértelemmel történő ellátása és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

 

2.) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szerv és az Önkormányzat gazdasági vezetőjeként felel a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.

Továbbá a Közgazdasági Főosztályvezetői feladata:

 • szervezi, irányítja és ellenőrzi a Közgazdasági Főosztály munkáját,
 • gondoskodik a főosztályon belül a költségvetési és számviteli feladatok összehangolt működéséről,
 • ellátja az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat,
 • részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán,
 • előkészíti az éves költségvetési rendeletet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezeteket,
 • elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelettervezetet,
 • megszervezeti, koordinálja és ellenőrzi a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal között,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a hivatalon belüli szervezeti egységekkel és az önkormányzati költségvetési szervekkel,
 • gondoskodik az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség (költségvetés, havi és éves beszámoló) határidőben történő teljesítéséről, a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, a költségvetési szervek folyamatos pénzellátásáról,
 • gondoskodik a polgármesteri hivatal gazdálkodásának pénzügyi számviteli lebonyolításáról, az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről,
 • közreműködik a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-tervezetek és képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében.

3.) Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;
  • az Ávr. 12. §-ban meghatározott szakképesítés;
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás;
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján

 

4.) Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP rendszer ismerete, Saldo gazdasági és gazdálkodási rendszer ismerete,
integrált informatikai rendszer alkalmazásában felhasználói gyakorlat,
közigazgatási szakvizsga

 

5.) A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

vezetői képesség, kiváló szevezőkészség,
kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
rendszerszemlélet, pontosság

 

6.)     A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

7.) Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a 2011. évi CXCIX. Tv.(Kttv.), valamint a XV. ker. Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

8.) Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu állásaink/hivatali álláspályázat menüben található),

– részletes szakmai tevékenység ismertetése,

– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

– az Ávr. 12. § (1) bek. b) pontjában, az (1a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott igazolások,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata,

– hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő  kezeléséhez (letölthető a www.bpxv.hu állásaink/hivatali   álláspályázat menüből)

– pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

– nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

 

9.) Pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 09.

 

10.)Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton „pályázat gazdálkodási főosztályvezető/gazdasági vezető munkakörre” feltüntetésével. Cím:   XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat gazdálkodási főosztályvezető/gazdasági vezető munkakörre” feltüntetésével. Cím:   XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Elektronikusan: Az allaspalyazat@bpxv.hu e-mail címen keresztül.

 

11.) Pályázati eljárás módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

12.) Pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül.

 

13.) Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

14.)  A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt dr. Kevevári Edit aljegyző nyújt a 061/305-3156 telefonszámon.

15.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás