Menu

Talajvízkút létesítése

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év víz-igénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. nem gazdasági célú vízigény;

A fenti feltételeknek megfelelő kút engedélyezésének feltételei:

 1. a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 2. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
 3. a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A jogszabály alkalmazásában házi ivóvízigénynek minősül: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

A fenti feltételek nem teljesülése esetén a létesítmények megépítéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához vízjogi engedély szükséges.

A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője. Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

72/1996. (V. 22.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelem postai úton és személyesen is benyújtható a Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje

 • A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf)

 • A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.

 • A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.

 • A kút adatai:
  • talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);

  • Fúrt kút esetében
   • iránycső anyaga, átmérője, rakathossza
   • csövezet anyaga, átmérője, rakathossza
   • szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
   • a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
  • a használat során keletkező szennyvíz elhelyezésének a módja
 • Vízkiemelés módja (kézi vagy gépi)
 • Kitermelni tervezett hozam (m3/nap)
 • Szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége
 • Kútfejakna méretei
 • Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 • Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő 60 nap, mely idő alatt minden eljárási cselekményt teljesíteni kell. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz való beérkezését követő első munkanapon kezdődik.

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetéke 3 000 Ft, melyet a kérelmező vagy meghatalmazottja által aláírt kérelem nyomtatványra felragasztott illetékbélyeggel vagy Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 11784009-15515005-10590007 számú Illetékbeszedési számlájára történő átutalással lehet megfizetni.

Jogorvoslati eljárás

Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A fellebbezési illeték mértéke:

 • az alapeljárás illetékének kétszerese

Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság felhívása ellenére a megadott határideig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás