Menu

Tájékoztatás az ingatlanok beépíthetőségről

A Főépítészi Iroda általános tájékoztatást ad

  • a kerületi ingatlanok beépíthetőségéről,
  • a hasznosítás lehetőségeiről,
  • a kialakítható funkciókról,
  • a hatályos jogszabályi környezetről,
  • a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat és a Kerületi Szabályozási Tervek vonatkozó előírásairól.

Tájékoztatást személyesen a hivatalos ügyfélfogadási időben, telefonon, e-mailen (foepitesz@bpxv.hu), illetve írásban a Főépítészi Irodának címezve lehet kérni.

Kapcsolódó szervezeti egységek

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer