Menu

Születési név változtatása

Kérelemre a születési családi és utónév módosítható. Az anyakönyvvezető az átvett kérelmet minden mellékletével felterjeszti a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Névváltoztatási és Anyakönyvvi Osztályához. Az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. Amennyiben a névváltoztatást a miniszter engedélyezi, erről névmódosítási okiratot állít ki, melyet megküld a kérelmezőnek, egyidejűleg értesíti a születési helye szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról, az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe történő bejegyzés érdekében.

A hatáskör címzettje:

Anyakönyvvezetők

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és a lakcímkártyája.
  • a kérelmező, valamint a névváltoztatással érintett személyek születési és házassági anyakönyvi kivonatait csatolni kell,

Eljárási illeték:

  • első névváltoztatás esetén 10 000 forint,
  • ismételt névváltoztatás esetén 50 000 forint,

Az illetéket illetékbélyegben kell leróni. Egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.

Vonatkozó jogszabályok:

  •  2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008