Menu

Parkok, fasorok, zöldfelületek fenntartásának ellenőrzése

A XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületi zöldfelületek fenntartása, felújítása a Városüzemeltetési Osztály, valamint a településszolgáltatást végző Répszolg Nonprofit Kft. közreműködésében történik.

A Kft. a fenntartási feladatokat saját ütemezésében végzi. A feladatok közé tartozik a parkok kaszálása és tisztántartása, az egynyáriak telepítése és gondozása, illetve a fás szárú növények telepítése és gondozása. A cég által elvégzett munkákat a Városüzemeltetési Osztály illetékes munkatársa ellenőrzi.

Lakossági bejelentést a Városüzemeltetési Osztály, illetve a Kft. elérhetőségein is lehet tenni. A bejelentéseket helyszíni bejárás keretében ellenőrizzük, illetve továbbítjuk a Kft. felé az észrevételeket.

A Városüzemeltetési Osztály és a Répszolg Kft. csak a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek fenntartását végzi, más szerv / szervezet tulajdona esetén beavatkozást nem végzünk. (Pl: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeknél a BKK Közút Zrt. a fenntartó szervezet, ill. a lakóépületek úszótelkén lévő zöldfelületek fenntartásáról a lakóház kezelője gondoskodik stb.)

Vonatkozó jogszabályok:

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008