Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadás

Befogadás önkormányzati tulajdonú bérlakásba

A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül befogadhatja az alábbi személyeket:

  • házastársát,
  • gyermekét,
  • a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekét, és
  • szülőjét.

A bérbeadó a bérlő (bérlőtársak esetén valamennyi bérlőtárs) írásos kérelmére hozzájárulhat az alábbi személyek befogadásához:

  • testvér,
  • élettárs,
  • élettárs kiskorú gyermeke,
  • gyermeke házastársa,
  • unoka.

A lakásba történő befogadáshoz nem adható hozzájárulás, ha a befogadással a lakásban lakó személyek száma meghaladja a Budapest Főváros Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendeletének 1. számú mellékletben szereplő személyek számát.

A befogadás kérelmének benyújtása:

-A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani személyesen a Lakásosztályon, címe: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

-A formanyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

-A formanyomtatványhoz mellékelni kell a nyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008