Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjének halála esetén a lakásbérleti jog folytatásának két típusa van:
1. Lakásbérleti jogviszony folytatására való jogosultság
Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérlő a bérbeadó (Önkormányzat) hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.
 Jogviszony folytatására jogosult személyek:
 • házastárs,
 • gyermek,
 • befogadott gyermekének a gyermeke,
 • szülő.

A jogosult személyek – eltérő megállapodásuk hiányában – a lakásbérleti jogot a következő sorrend szerint folytathatják:

 • bérlő házastársa,
 • gyermeke,
 • befogadott gyermekének a gyermeke,
 • szülő.

A lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelmének benyújtása:

-A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani személyesen a Lakásosztályon, címe: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

-A formanyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

-A formanyomtatványhoz mellékelni kell a nyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat.

2. Az eltartó, mint lakásbérleti jog folytatója

Önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével kötött tartási szerződés alapján az eltartó folytathatja a lakás bérleti jogot, az alábbi feltételek szerint:

 • tartási szerződéshez a bérbeadó (Önkormányzat) írásban hozzájárult,
 • az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette,
 • a bérbeadó hozzájárulásától a bérlő haláláig legalább 1 év eltelt (egy éves határidőt a bérbeadó hozzájárulásának időpontjától kell számítani).


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008