Menu

Közútkezelői engedélyek kiadása (burkolatbontási engedély)

A földhivatali nyilvántartásban kivett közútként nyilvántartott ingatlanok, azok területének nem közlekedési célú igénybevétele esetén, amelyben hatósági engedélyéhez kötött építmény elhelyezése a cél, a nem közlekedési célú igénybevételről is – a közút kezelőjének hozzájárulásával – az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni.

A közút kezelője a kerületi tulajdonú utak esetében a helyi önkormányzat Képviselőtestülete, Fővárosi tulajdonú utak esetében a Fővárosi Közgyűlés.

Munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontás engedélyezése)

Budapest közterületein és közútjain a járdákat is beleértve a burkolatot felbontani, burkolatbontással járó munkát végezni csak a közút kezelőjének munkakezdési hozzájárulása (burkolatbontási engedélye) birtokában szabad. A hozzájárulás nélkül végzett munka esetén a közút kezelője helyi közút esetén a képviselőtestület a közlekedési hatóságnál eljárást kezdeményez.

A XV. kerületben a közútkezelői hozzájárulások intézése a Városüzemeltetési Főosztályon belül, a Városüzemeltetési Osztályon történik, amelyhez szükséges:

Kitöltött kérelem nyomtatvány és

 • az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv, járda és közút és járda érintett szakaszának keresztszelvénye egy példányban,
 • tervezői vagy kivitelezői nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a tervezett munkák terveit a közművekkel egyeztette és a műszaki megoldás megfelel a mindenkori hatályos műszaki előírásoknak, a munka a közművek működést nem veszélyezteti,
 • kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a burkolat helyreállítását a munkaárok feltöltése után haladéktalanul megkezdi és a hozzájárulásban előírt határidőn belül folyamatos munkavégzéssel befejezi,
 • a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) útüzemeltetői véleménye,
 • a BKK Közút forgalomtechnikai kezelői véleménye,
 • részletes építési ütemterv,
 • engedélyköteles munka esetében a létesítési engedély,
 • az érintett terület tulajdonosának és kezelőjének hozzájárulása (kerületi önkormányzati tulajdonú és kezelésű út esetén a polgármester és a jegyző hozzájáruló nyilatkozata).

A kérelmet személyesen az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján, vagy postai úton lehet benyújtani. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a nyomtatványok közül  letölthető.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – 2011. évi CLXXXIX. tv.
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
 • A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008