Menu

Közműépítések, közműbekötések engedélyezési eljárása

A XV. kerületi közműhálózatok a fővárosi közműhálózatok részeiként vagy a Fővárosi Önkormányzat (víz, csatorna, vezetékes földgáz) vagy az illetékes közműszolgáltatók (elektromos áram, informatika) tulajdonában vannak. A Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő közművek üzemeltetését közműszolgáltató gazdasági társaságok segítségével biztosítja.

A XV. Kerületi Önkormányzat önként vállalt feladatként a vízi-közművekkel még ellátatlan területein megépíti a szerencsére már csak rövid (jellemzően 100 métert meg nem haladó hosszúságú), hiányzó vízi-közmű szakaszokat, amennyiben azok használatára lakossági igény jelentkezik.

A lakossági bejelentések beérkezése nyomán a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a megépítendő közmű paramétereit tartalmazó nyilatkozatot kér az illetékes közműszolgáltatótól. A nyilatkozat birtokában javaslatot tesz a megvalósításhoz szükséges költségvetési előirányzat biztosítására. Az előirányzat biztosítását követően elkészítteti a közműszakasz engedélyezési és kiviteli terveit, beszerzi a hatósági és szolgáltatói engedélyeket. A megvalósításra – az építkezés volumenétől függően – vagy az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, vagy a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően kiválasztott vállalkozóval az önkormányzat köt szerződést.

A megvalósított vízi-közmű szakasz a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
  • 2011. évi CCIX. törvény a vízi-közmű szolgáltatásról,
  • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a vízi-közmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
  • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
  • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
  • 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szabályairól,
  • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről,

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008