Menu

Igazolás 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű tárolásáról

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló kormányrendelet előírása szerint 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű forgalomba helyezéséhez, átírásához a jegyző igazolása szükséges arról, hogy az ingatlan, ami a jármű telephelyéül szolgál, alkalmas a jármű tárolására. A rendelkezés célja, hogy biztosítva legyen a gépjármű ingatlanon belüli tárolása, megelőzendő, hogy a tehergépkocsik, autóbuszok az utcán, a zöldfelületen, vagy más ingatlana előtt álljanak, akadályozva az ingatlanokra való behajtást.

 A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője.
Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdés

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelem papír alapon személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton nyújtható be.

 A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

  • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
  • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
  • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét
  • annak a teleknek a címét, helyrajzi számát, melyen a gépjárművet tárolni kívánja

Az ügyintézés határideje:

A kérelem benyújtását követő naptól számított 10 naptári nap.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke 3 000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Jogorvoslati eljárás

Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni illetékbélyeggel. Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság felhívása ellenére a megadott határidőig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008