Menu

Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre

Közterületen lévő fás szárú növény kivágása esetén kérelemben kell kérni a fás szárú növény kivágásának engedélyezését. A közterületen lévő fás szárú növények kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetáció időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
A hatáskör címzettje:

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

Közterületi fakivágási kérelem

A nyomtatvány tartalmazza a kérelem kötelező tartalmi elemeit.

Eljárást megindító irat benyújtása

A kérelmet írásban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.

Az ügyintézési határidő

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtását követően 60 nap.

Eljárási költség

A kérelem benyújtásával egyidejűleg  3.000 Ft eljárási illetéket kell leróni  illetékbélyeg formájában, melyet a kérelemre kell felragasztani.

Jogorvoslati eljárás:

A fakivágási engedély ügyében hozott döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de a jegyzőnél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
  • A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII.2.)  önkormányzati rendelet

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer