Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakásban bérlőtársi jogviszonyban történő változások

Bérlőtársi jogviszony létesítése

Az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kérelmére az Önkormányzat (bérbeadó) engedélyezheti a bérlőtársi jogviszony létesítését a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadott, és vele együtt lakó gyermeke (az örökbefogadott, a mostoha, a nevelt gyermek), valamint a jogszerűen befogadott unokája esetén, ha a gyermek illetőleg az unoka a 18. életévét betöltötte és az együtt lakás a bérlővel legalább 3 év óta folyamatos.

A házastársak közös kérelme esetén a bérlőtársi szerződést meg kell kötni.

Nem létesíthető bérlőtársi jogviszony

Amennyiben a bérlővel együtt lakó gyermek (az örökbefogadott, a mostoha, a nevelt gyermek), valamint jogszerűen befogadott unoka beköltözhető lakástulajdonnal, vagy Budapest területén, másik beköltözhető bérlakással rendelkezik.

A kérelem benyújtása:

 • A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani személyesen a Lakásosztályon, címe: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
 • A formanyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni kell a nyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat.


Bérlőtársi jogviszonyról való lemondás

A bérlőtársak közös kérelme alapján a bérlő lemondhat bérlőtársi jogviszonyáról a másik bérlőtárs javára. A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály előkészíti döntéshozatalra Polgármester felé.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
 2. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.

 

Bíróság ítélete alapján
(válás esetén, lakás visszatérés szándéka nélküli elhagyása esetén)

A bérlőtárs a bíróságtól kérheti a lakásban lakó másik bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyának megszüntetését. A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály előkészíti a döntést a Polgármester felé.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. A jogerős bírói ítélet másolata
 1. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.

 

Kizárólagos bérlőként történő elismerés bérlőtárs halála esetén

A bérlő bérlőtársának halálát köteles a bérbeadónak írásban bejelenteni a nyilvántartásba történő átvezetés érdekében.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály előkészíti a döntést a Polgármester felé.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
 1. Az elhunyt bérlőtárs halotti anyakönyvi kivonatának másolata.
 1. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) jövedelemigazolása, a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó keresetről (ide tartozik a családi pótlék, GYED, GYES, nyugdíj, stb is – vagy tanulói/hallgatói jogviszony fennállása esetén iskolalátogatási igazolás, vagy ezek hiányában a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat).
 2. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008